Onze aanpak

Een alomvattende aanpak

Om lepra, tbc en leishmaniasis voorgoed te bestrijden zetten wij actief in op de volgende domeinen:

Medische hulp en opvolging

Medische hulp

Onze teams ter plaatse stellen een diagnose vast en voorzien een kwaliteitsvolle behandeling. Dokters en verpleegkundigen volgen de patiënt tijdens de behandeling op om herval en resistentie aan medicijnen te voorkomen.

Actieve opsporing

Actieve opsporing

We gaan actief op zoek naar getroffen personen. Zo kunnen ze tijdig hun behandeling starten en wordt het aantal nieuwe besmettingen tot een minimum beperkt.

Informeren en sensibiliseren

Informeren en sensibiliseren

Een van de eerste stappen naar genezing is het herkennen van de symptomen. Zowel door patiënten als gezondheidspersoneel. Om deze reden, maar ook om komaf te maken met het stigma dat op de ziektes rust, zet Damiaanactie in op sensibiliseren en informeren.

Opleidingen

Opleidingen

We trainen medisch personeel om de ziektes te herkennen en te behandelen, en leiden ook vrijwilligers op om de aandoeningen op te sporen. We zorgen er ook voor dat hun kennis en kunnen up-to-date blijven.

Operationeel en toegepast onderzoek

Onderzoek

We hebben goede tools en technieken nodig voor een kwaliteitsvolle screening en behandeling. Daarom hecht Damiaanactie veel belang aan operationeel en toegepast onderzoek.

Steunen met kennis en materiaal

Steunen met kennis en materiaal

Daar waar nodig bieden we projectlanden logistieke, technische en financiële hulp. Wat precies hangt af van de noden per land. Soms bieden we deze steun in landen waar we niet (meer) actief zijn.

Re-intergratie in de maatschappij

Care after Cure

Ook na de genezing volgen we patiënten op. We willen ervoor zorgen dat ze opnieuw hun plaats vinden in de maatschappij. We geven hen een opleiding, of een budget om een handeltje mee op te starten. Of we voorzien hen van extra medische zorgen om gevolgen van de ziektes aan te pakken.