Damiaanactie schaart zich achter de SDG’s

Via zijn projecten zet Damiaanactie zich op de lange termijn in om de meest kwetsbare bevolkingsgroepen toegang te bieden tot gezondheidszorg. In nauwe samenwerking met de internationale gemeenschap draagt onze organisatie bij aan de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling  (‘Sustainable Development Goals’ of SDG’s).

In totaal zijn er 17 SDG’s. Deze 17 doelstellingen (onderverdeeld in 169 doelen) vormen het kader om tegen 2030 de armoede de wereld uit te helpen, de planeet te beschermen en vrede en sociaal welzijn te bevorderen.

Damiaanactie pakt 12 van de 17 doelen aan: ontdek hieronder hoe we dat doen!

Vorige Volgende

SDG 1: Geen armoede

Door de patiënten sociaal-economische hulp te bieden.

 

SDG 2: Geen honger

Door families voedselpakketten aan te bieden en hen aan benodigdheden te helpen om hun land te bewerken.

 

SDG 3: Goede gezondheid & welzijn

Door actief infectieziekten op te sporen en te behandelen in 14 landen over de hele wereld.

SDG 4: Kwaliteitsonderwijs

Door getroffen kinderen weer naar school te helpen door beurzen en schoolmateriaal te financieren.

 

SDG 5: Gendergelijkheid

Door het personeel van het hoofdkantoor van Damiaanactie een basisopleiding over gender te geven & door een actieplan op te stellen voor alle afdelingen.

 

SDG 6: Schoon water & sanitair

Door woningen en sanitair te renoveren zodat mensen in een gezonde omgeving kunnen leven.

SDG 7: Betaalbare & duurzame energie

Door zonnepanelen te plaatsen op de daken van onze gezondheidscentra.

 

SDG 8: Eerlijk werk & economische groei

Door patiënten te helpen re-integreren op de arbeidsmarkt.

 

SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

Door te investeren in wetenschappelijk onderzoek, om zo innovatieve instrumenten en procedures te ontdekken om infectieziekten te bestrijden.

SDG 10: Ongelijkheid verminderen

Door te strijden voor gelijke rechten voor iedereen, via onze informatie- en bewustmakingscampagnes.

 

SDG 13: Klimaatactie

Door ons papiergebruik te verminderen, de ecologische voetafdruk van onze vliegreizen te compenseren en ons medisch afval duurzaam te beheren.

 

SDG 17: Partnerschappen om de doelstellingen te realiseren

Door duurzame partnerschappen af te sluiten met lokale gezondheidsinstanties, autoriteiten en NGO’s te bevorderen.