In het kader van het beheer van haar interne projectenportefeuille is Damiaanactie op zoek naar een

Vrijwilliger Project Officer (M/V/X)

De interne projectenportefeuille bestaat uit 10 sleutelprojecten, die door de medewerkers zijn geselecteerd en worden beheerd door 10 projectleiders uit de operationele teams en het managementteam. In deze projecten komen de volgende onderwerpen aan bod: Strategie 2030, bestuur, landelijke dekking, institutionele fondsen, uitbreiding en verjonging van het vrijwilligersnetwerk, ITharmonisatie, talent management, …

Wat wordt er van de Project Officer verwacht?

De Project Officer zal de hoeksteen vormen van de uitvoering van en het toezicht op deze projectenportefeuille. Met het oog op de verwezenlijking van dit plan (waarvoor voor elk project reeds projectfiches zijn opgesteld) wordt van de Project Officer immers voornamelijk verwacht dat hij/zij

  • De projectleiders coacht, ondersteunt en uitdaagt bij de vooruitgang van hun projecten;
  • De maandelijkse stuurgroep organiseert en faciliteert;
  • De nodige informatie voor de stuurgroep verzamelt;
  • Relevante informatie met alle belanghebbenden deelt.

Welke vaardigheden en beschikbaarheid zijn vereist?

Om deze sleutelrol in de organisatie te kunnen vervullen, verwachten wij dat de Project Officer een sterke achtergrond heeft in project management met relevante ervaring in een PMO/project office. Idealiter spreekt de Project Officer vloeiend Frans en Nederlands, bijkomende kennis van het Engels is een sterke troef.
Met 1 maandelijkse stuurgroep (a priori op de laatste maandag van de maand van 9.00 tot 11.00 uur) schatten wij de werklast op 3 tot 5 dagen per maand.

Wat als ik vragen en/of interesse heb?

Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Klaartje Pauwels op 02/422.59.25 of via klaartje.pauwels@damiaanactie.be
Als u geïnteresseerd bent, stuur dan uw CV en motivatiebrief uiterlijk op 12 februari 2023 naar klaartje.pauwels@damiaanactie.be
De kandidaturen worden behandeld naarmate zij worden ontvangen.

Gepubliceerd op 30 januari 2023

Over Damiaanactie

Damiaanactie is een Belgische medische non-profitorganisatie die sinds 1964 actief is en aanwezig is in 14 landen. In Brussel steunt Damiaanactie het project BELTA, waarmee dakloze tuberculosepatiënten tijdens hun moeilijke langdurige behandeling gehuisvest kunnen worden. Het is de missie van Damiaanactie om mensen te helpen die lijden aan lepra, tuberculose en andere besmettelijke ziekten zoals leishmaniasis. De organisatie doet dit door de toegang tot de gezondheidszorg te maximaliseren via opleiding van plaatselijk personeel, onderzoek en gerichte medische activiteiten. Ook werkt de organisatie aan bewustmaking en voorlichting, vergemakkelijkt ze de revalidatie van patiënten, bestrijdt ze het stigma dat aan deze ziekten kleeft en stelt ze alle daarvoor benodigde middelen ter beschikking. Wereldwijd werken er meer dan 1000 mensen voor Damiaanactie, waarvan 38 specifiek in België.

Contact

Ariane Kina
Head of People & Organization Development

Voor meer informatie over human resources, geef Ariane een seintje. Ze beantwoordt met plezier je vragen.

Telefoon : +32(0)2 422 59 11