Bangladesh

Bangladesh

Omschrijving

De WHO identificeerde Bangladesh als 1 van de 22 prioriteitslanden voor lepra. Met meer dan 170 miljoen inwoners is het één van ‘s werelds meest dichtbevolkte landen. Er wonen 1200 inwoners/km²; dat is bijna 3,5 keer zoveel als in België. Daarnaast is voor 43% van de Bengalen 1 euro het dagbudget.

  • Onze projecten Lepra en tuberculose
  • Start project 1972
  • Medewerkers Damiaanactie 655

Laatste cijfers

  • 28.231 patiënten startten een behandeling op
  • 3461 patiënten kregen extra sociaal-economische hulp
  • 12.826 keer reed er een mobiele kliniek uit
  • 1616 paar lepraschoenen werden uitgedeeld
  • 408 actieve opsporingscampagnes werden gehouden

Veel tbc-patiënten uit textielsector

Een groot aantal tbc-patiënten is werkzaam in de textielsector. Tal van jonge meisjes trekken van rurale gebieden naar deze fabrieken die kleren maken voor grote, westerse modeketens. De arbeids- en woonomstandigheden laten er te wensen over, waardoor de fabrieken broeihaarden voor ziektes worden.

Tuberculose komt hier vaker voor dan op andere plaatsen in Bangladesh. Als er niet snel wordt ingegrepen, worden er steeds meer mensen besmet. Daarom voorzien we de nodige gezondheidszorgen in fabrieken gelegen in, of nabij, ons projectgebied.