Bangladesh

Bangladesh

Omschrijving

De WHO identificeerde Bangladesh als 1 van de 22 prioriteitslanden voor lepra. Met meer dan 170 miljoen inwoners is het één van ‘s werelds meest dichtbevolkte landen. Er wonen 1200 inwoners/km²; dat is bijna 3,5 keer zoveel als in België. Daarnaast is voor 43% van de Bengalen 1 euro het dagbudget.

  • Onze projecten Lepra en tuberculose
  • Start project 1972

Laatste cijfers (2020)

  • 189 opgespoorde leprapatiënten
  • 1 440  leprapatiënten kregen hulp of zorg
  • 24 515 opgespoorde tbc-patiënten
  • 207  patiënten met multiresistente tbc hebben hun behandeling gestart
  • 3 837 tbc-patiënten kregen hulp of zorg

Veel tbc-patiënten uit textielsector

Een groot aantal tbc-patiënten is werkzaam in de textielsector. Tal van jonge meisjes trekken van rurale gebieden naar deze fabrieken die kleren maken voor grote, westerse modeketens. De arbeids- en woonomstandigheden laten er te wensen over, waardoor de fabrieken broeihaarden voor ziektes worden.

Tuberculose komt hier vaker voor dan op andere plaatsen in Bangladesh. Als er niet snel wordt ingegrepen, worden er steeds meer mensen besmet. Daarom voorzien we de nodige gezondheidszorgen in fabrieken gelegen in, of nabij, ons projectgebied.