België

België

Omschrijving

Elk jaar worden er in België bijna 1000 nieuwe gevallen van tuberculose gediagnosticeerd. 35% daarvan komt uit de hoofdstad. Door de heropleving van tbc in ons land hebben we ervoor gekozen om het tuberculoseproject te steunen dat in Brussel werd opgericht door BELTA.

Onze steun aan BELTA maakt het mogelijk om daklozen met tuberculose in opvangcentra onder te brengen gedurende hun behandeling. Door de coronacrisis kunnen deze mensen na afloop van hun behandeling echter niet zomaar terug op straat worden gezet, omdat ze te kwetsbaar zijn.

We zoeken dus naar extra middelen om deze mensen onderdak te geven, zelfs als hun behandeling afgrond is. Damiaanactie heeft nu meer dan ooit nood aan solidaire steun van haar netwerk.

  • Project dakloze tbc-patiënten in Brussel
  • Start project 2015

Laatste cijfers (2020)

  • 37  tbc-patiënten kregen hulp of zorg

Corona in Brussel: daklozen met tbc steunen

De coronacrisis brengt daklozen met tuberculose in gevaar. Damiaanactie biedt hen onderdak gedurende hun behandeling, maar wat als de behandeling afloopt?

Het zijn moeilijke tijden voor iedereen, ook voor de daklozen in ons land. Vooral de daklozen met tuberculose vormen een enorme risicogroep. Voor hen vindt en financiert Damiaanactie huisvesting gedurende hun tbc-behandeling, in het kader van het door BELTA opgezette tuberculoseproject. Maar door de coronacrisis zal deze huisvesting noodzakelijk zijn totdat Covid-19 geen bedreiging meer vormt.

Waarom?
We kunnen het ons niet veroorloven om deze mensen na afloop van hun behandeling gewoon weer op straat te zetten. Door hun voorgeschiedenis met tuberculose in de longen zijn ze veel te kwetsbaar voor het coronavirus.

We zoeken dus naar extra middelen, om hen onderdak te geven, ook nadat hun behandeling afgerond is.
Damiaanactie heeft nu meer dan ooit nood aan solidaire steun. Wil jij ons helpen?

Doe een gift online of op het rekeningnummer BE05 0000 0000 7575

Hoe zit het met tbc in België?

We vroegen het aan dr. Tine, medisch adviseur bij Damiaanactie.