Bolivia

Bolivia

Omschrijving

Bolivia telt de meeste patiënten met cutane leishmaniasis in Latijns-Amerika. Vooral in het Andesgebergte en het Amazonewoud is de ziekte een probleem door de moeilijke bereikbaarheid, en het gebrek aan opgeleid verzorgend personeel.

  • Project Tuberculose, lepra en leishmaniasis
  • Start project 2016
Action Damien attache d’importance à la recherche opérationnelle et appliquée.

Laatste cijfers (2020)

  • 2 opgespoorde leprapatiënten
  • 3  leprapatiënten kregen hulp of zorg
  • 820 opgespoorde tbc-patiënten
  • 13  patiënten met multiresistente tbc hebben hun behandeling gestart
  • 610  tbc-patiënten kregen hulp of zorg
  • 301   opgespoorde patiënten met leishmaniasis
  • 108  patiënten met leishmaniasis kregen hulp of zorg

In Cochabamba krijgen ieder jaar 1500 mensen de diagnose tbc. 1% van hen lijdt aan multiresistente tbc. Een erg laag cijfer. Daar is een reden voor: de test voor de opsporing is gevestigd in La Paz, op meer dan 6 uur rijden van Cochabamba. Het duurde 100 dagen om MDR-TB op te sporen. Maar met de GeneXpert gaat het sneller, nu wordt MDR-TB opgespoord in 9 dagen.

Aide financière et soutien technique.

GeneXpert: tuberculose opsporen in 90 minuten tijd

Sinds 2010 raadt de Wereldgezondheidsorganisatie het gebruik van de Genexpert aan; een moleculaire test die tbc opspoort in 90 minuten tijd. Bij de oude test duurt het soms wel maanden.

In de gebieden waar Damiaanactie actief is in Bolivia gebeurt de opsporing van tuberculose voortaan via de GeneXpert. Vroeger duurde het in Bolivia gemiddeld 100 dagen voor een patiënt gediagnosticeerd werd en een behandeling opstartte. Vandaag is dat slechts 9 dagen.