Burundi

Burundi

Omschrijving

Burundi behoort tot de 5 armste landen ter wereld. 40% van de populatie verkeert in hongersnood. Neem daar nog eens bij dat de bevolkingsdichtheid 6 keer hoger ligt dan het wereldwijd gemiddelde, en je snapt waarom ziektes als lepra en tbc er hoogtij vieren.

 • PROJECT Tuberculose en lepra
 • Start project 1964
 • Medewerkers Damiaanactie 10

Laatste cijfers

 • 7637 patiënten startten een behandeling op
 • 652 patiënten kregen extra sociaal-economische hulp
 • Bij 25 patiënten voerden we een chirurgische ingreep uit om lepracomplicaties aan te pakken
 • 300 families kregen een kaart waarmee al hun medische kosten gedekt werden
 • Voor 12 verenigingen van mensen genezen van lepra of tbc startten we een sociaal-reintegratieproject op

Jongeren voor jongeren met tbc in Burundi

Tijdens de 20 km door Brussel 2019 liep Damiaanacties Tiger Team voor een tbc-project van en voor jongeren in Burundi. Iets meer dan de helft van het streefbedrag € 15.000 werd ingezameld. Wil jij graag dit specifiek project steunen? Help Action Damien Burundi hun doel bereiken.

Wat houdt het project precies in?
Met de opbrengst steunt Action Damien Burundi 3 miniprojecten van en voor jongeren:

 • 2 vrijwilligersbewegingen (l’Association des Volontaires pour la lutte contre la Tuberculose en Réseau des Jeunes Volontaires Action Damien) hebben materiaal nodig voor het opsporen van nieuwe tbc-patiënten op 10 universiteitscampussen, en voor het sensibiliseren van jongeren voor de gevaren van tbc.
 • 5 verenigingen van mensen die genezen zijn van tbc willen anderen sensibiliseren rond tbc, maar ook zelfzorg aanleren aan getroffen personen.
 • 3 medische universiteiten hebben extra steun nodig voor het opstarten van opleidingen over tuberculose, maar ook voor het uitvoeren van verder thesisonderzoek van studenten naar tbc.


Wil jij graag dit specifiek project steunen?
Neem contact op met:
[email protected] (verantwoordelijke bedrijvenwerking)
of [email protected] (verantwoordelijke grote giften).

We moeten de zorg decentraliseren en lepra vroeger opsporen willen we de ziektes bestrijden.