De Comoren

De Comoren

Omschrijving

De Comoren, een Afrikaanse eilandengroep in de Indische Oceaan, telt maar 800.000 inwoners. Maar er is erg veel lepra te vinden. Zo kent het eiland Anjouan een incidentie van 7.4 gevallen per 10.000 inwoners. Dat is 24 keer hoger dan het wereldwijd gemiddelde.

  • Project Tuberculose en lepra
  • Start project 1979

Laatste cijfers

  • 234 opgespoorde leprapatiënten
  • 45 opgespoorde tbc-patiënten
  • 128 opgespoorde tbc-patiënten
  • 160  tbc-patiënten kregen hulp of zorg

Dubbel zoveel lepra opgespoord in januari

Op de Comoriaanse eilanden Anjouan en Mohéli voeren we onderzoek (PEOPLE-project) naar het hoge voorkomen van lepra. We verwachten hierdoor in 2019 dubbel zoveel leprapatiënten op te sporen dan voorgaande jaren.

Eerste resultaten: uitbreiding besmettingszone
Uit de eerste resultaten blijkt dat niet enkel personen die samenwonen met een leprapatiënt een hoog besmettingsgevaar lopen, maar ook buren die op minder dan 25 meter wonen. Waar vroeger enkel het directe huishouden systematisch gescreend werd op lepra, zullen in de toekomst wellicht dus ook buren gescreend worden en in sommige gevallen preventief behandeld.

Nieuwe leprapatiënten: meer dan verdubbeling verwacht
Door actief op zoek te gaan naar nieuwe patiënten werden in januari 2019 53 leprapatiënten opgespoord. Gebaseerd op deze resultaten verwacht Damiaanactie op de 2 eilanden in 2019 meer dan 1000 nieuwe leprapatiënten op te sporen. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de 400 getroffen personen die vorig jaar opgespoord werden. Maar dat betekent ook een prevalentie van 25 gevallen per 10.000 inwoners, wat 25 keer meer is dan het eliminatie-streefgetal van de Wereldgezondheidsorganisatie: 1 leprapatiënt per 10.000 inwoners.