Guatemala

Guatemala

Omschrijving

Guatemala heeft maar 9 dokters per 1000 inwoners. Bovendien is er veel waterschaarste, en is het beschikbare water er vaak vervuild en besmet met allerlei ziektes. Om aandoeningen zoals tbc terug te dringen zijn schoon water en schone sanitaire voorzieningen noodzakelijk.

  • Project Tuberculose en leishmaniasis
  • Projectland sinds 1993
  • Medewerkers Damiaanactie 10

Laatste cijfers

  • 4784 patiënten startten een behandeling op
  • 470 patiënten kregen extra sociaal-economische hulp
  • We gaven 28 patiënten een microkrediet zodat zij hun eigen onderneming kunnen opstarten
  • We organiseerden 125 infosessies om de bevolking te informeren en sensibiliseren
  • We bouwden 2 nieuwe gezondheidscentra
  • 33 gespreksgroepen werden gehouden voor tbc-patiënten en hun familie

Er bestaan vandaag veel technologische hulpmiddelen die ons kunnen helpen in ons werk, en waar we in de toekomst zéker op in moeten zetten! Kijk maar naar de applicatie 'Open Data Kit' voor de opsporing van patiënten.