Mozambique

Mozambique

Omschrijving

Meer dan de helft van de Mozambikanen leeft onder de armoedegrens. 50% van de bevolking woont meer dan 20 km ver van een dokter. En slechts een kwart van de bevolking heeft toegang tot schoon drinkwater. Allemaal factoren die deels verklaren waarom Mozambique 1 van de 22 'high burden countries' is voor tbc.

  • Project Tuberculose en lepra
  • Start project 2004
  • Medewerkers Damiaanactie 14 (waarvan 1 expat)

Hoogtepunten 2018

  • 20.964 patiënten startten een behandeling op
  • 387 patiënten kregen extra sociaal-economische hulp
  • 70 mensen startten hun eigen mini-onderneming op
  • vrijwilligers sensibiliseerden in 20 districten rond lepra en tbc

Cycloon Idai in Mozambique

Eerder dit jaar raasde cycloon Idai door zuidelijk Afrika. Mozambique kreeg het zwaar te verduren. Eind maart werd het dodental er geschat op meer dan 750; het aantal getroffen personen op 1,85 miljoen.

Wat doet Damiaanactie?
We willen de behandeling voor alle patiënten zo snel mogelijk weer opstarten. De meest kwetsbare patiënten geven we voedsel en zinken platen om hun dak weer te herstellen. En we helpen onze medewerkers bij hun eerste noden en bij het herstellen van hun huis. Daarnaast willen we de verwoeste gezondheidscentra herstellen, en de sociaal-economische projecten die we oprichtten voor leprapatiënten terug opstarten.

Bedankt voor je gift!
Ondertussen ontvingen we al € 8000 aan giften. Wij danken jullie van harte voor jullie steun.Deed je nog geen gift, en wil je graag helpen? Doe vandaag nog een donatie op BE05 0000 0000 7575 met vermelding van 'Mozambique'.

Om ons project in Mozambique weer te laten lopen als voorheen is € 100.000 nodig. Elke gift die jij kwijt kunt kan een verschil betekenen voor de Mozambikanen.

Het verschil dat Damiaanactie in Mozambique maakt in de strijd tegen lepra en tuberculose blijft om allerlei redenen beperkt. We zijn genoodzaakt ons in de nabije toekomst terug te trekken uit het land.