Nicaragua

Nicaragua

Omschrijving

Nicaragua is het armste land van Centraal-Amerika. Een derde van de inwoners leeft er met minder dan € 2 per dag. Gezondheidszorg is er gratis, maar door gebrek aan personeel en middelen is er een onevenwichtige verdeling van medische zorg. Vooral de afgelegen en rurale gebieden hebben weinig tot geen toegang tot de kwalitatieve gezondheidsfaciliteiten.

  • Project Tuberculose en lepra
  • Projectland sinds 1990
  • Medewerkers Damiaanactie 19 (waarvan 1 expat)

Laatste cijfers

  • 2267 patiënten startten een behandeling op
  • 231 patiënten kregen extra sociaal-economische hulp
  • We startten voor 8 personen een mini-onderneming op
  • 92% van alle tbc-patiënten genas in de regio waar wij actief zijn; 3% meer dan het nationaal gemiddelde.
  • We gaven aan 430 patiënten voedselsteun

We hebben een rampenplan nodig zodat we onze activiteiten kunnen doorzetten bij uitdagingen, zoals de huidige politieke instabiliteit. We waren hier niet op voorzien en hebben vaak moeten improviseren. Gelukkig leden we geen menselijk of materieel verlies.

Live vanuit Nicaragua: dr. Toon Bongaerts

Toon Bongaerts werkte 15 jaar lang voor Damiaanactie in Nicaragua. Eerst als arts, later als vertegenwoordiger.

Toon: "De steun van Damiaanactie richt zich steeds meer op het sociaal, psychologisch en economisch aspect. De meest kwetsbare patiënten krijgen van A tot Z ondersteuning. We geven voedselpakketten, helpen bij het opstarten van een activiteit die financiële zekerheid biedt, ... . Het resultaat? Een groter zelfvertrouwen wat op zijn beurt een hogere genezingsgraad met zich meebrengt. Damiaanactie zorgt ervoor dat patiënten hun plaats in de maatschappij opnieuw terugkrijgen."