Nicaragua

Nicaragua

Omschrijving

Nicaragua is het armste land van Centraal-Amerika. Een derde van de inwoners leeft er met minder dan € 2 per dag. Gezondheidszorg is er gratis, maar door gebrek aan personeel en middelen is er een onevenwichtige verdeling van medische zorg. Vooral de afgelegen en rurale gebieden hebben weinig tot geen toegang tot de kwalitatieve gezondheidsfaciliteiten.

  • Project Tuberculose en lepra
  • Projectland sinds 1990

Laatste cijfers

  • 467 opgespoorde tbc-patiënten
  • 3  patiënten met multiresistente tbc hebben hun behandeling gestart
  • 158  tbc-patiënten kregen hulp of zorg
  • 2 850   opgespoorde patiënten met leishmaniasis
  • 48 patiënten met leishmaniasis kregen hulp of zorg

We hebben een rampenplan nodig zodat we onze activiteiten kunnen doorzetten bij uitdagingen, zoals de huidige politieke instabiliteit. We waren hier niet op voorzien en hebben vaak moeten improviseren. Gelukkig leden we geen menselijk of materieel verlies.

Live vanuit Nicaragua: dr. Toon Bongaerts

Toon Bongaerts werkte 15 jaar lang voor Damiaanactie in Nicaragua. Eerst als arts, later als vertegenwoordiger.

Toon: "De steun van Damiaanactie richt zich steeds meer op het sociaal, psychologisch en economisch aspect. De meest kwetsbare patiënten krijgen van A tot Z ondersteuning. We geven voedselpakketten, helpen bij het opstarten van een activiteit die financiële zekerheid biedt, ... . Het resultaat? Een groter zelfvertrouwen wat op zijn beurt een hogere genezingsgraad met zich meebrengt. Damiaanactie zorgt ervoor dat patiënten hun plaats in de maatschappij opnieuw terugkrijgen."