Niger

Niger

Omschrijving

Niger staat laatst op de VN welzijnsindex. Het land heeft het hoogste percentage kindersterfte en telt maar 3 artsen per 100.000 inwoners. Maar Niger is wel een voorbeeld wat betreft de snelle en succesvolle invoering van de 9 maanden behandeling voor multiresistente tbc (MDR-TB). Het genezingspercentage voor MDR-TB is er al meer dan 10 jaar hoger dan 80%. Het globaal gemiddelde is 54%.

  • Project Tuberculose
  • Projectland sinds 2007

Laatste cijfers

  • 9 650 opgespoorde tbc-patiënten
  • 223  patiënten met multiresistente tbc hebben hun behandeling gestart
  • 223  tbc-patiënten kregen hulp of zorg