Niger

Niger

Omschrijving

Niger staat laatst op de VN welzijnsindex. Het land heeft het hoogste percentage kindersterfte en telt maar 3 artsen per 100.000 inwoners. Maar Niger is wel een voorbeeld wat betreft de snelle en succesvolle invoering van de 9 maanden behandeling voor multiresistente tbc (MDR-TB). Het genezingspercentage voor MDR-TB is er al meer dan 10 jaar hoger dan 80%. Het globaal gemiddelde is 54%.

  • Project Tuberculose
  • Projectland sinds 2007
  • Medewerkers Damiaanactie 12

Laatste cijfers

  • 3095 patiënten startten een behandeling op
  • 65 patiënten kregen extra sociaal-economische steun
  • We openden een derde centrum voor de behandeling van multiresistente tbc
  • Door een nieuw transportsysteem voor sputum starten patiënten hun behandeling nu na 1 week (tov. 3 maanden met oud systeem)
  • 85,5% is de genezingsgraad voor MDR-TB; 30% hoger dan het globaal gemiddelde