Nigeria

Nigeria

Omschrijving

Nigeria is 30 keer groter dan België en telt 191 miljoen inwoners. Tegen 2050 zouden er meer dan 400.000 miljoen mensen wonen, waardoor het land de VS inhaalt en op de 3de plaats komt te staan. 420.000 mensen lopen er jaarlijks tbc op, maar slechts 1 op de 4 wordt opgespoord en behandeld.

  • Project Tuberculose en lepra
  • Start Project 1991

Laatste cijfers (2020)

  • 40 opgespoorde leprapatiënten
  • 850  leprapatiënten kregen hulp of zorg
  • 3 120 opgespoorde tbc-patiënten
  • 315  patiënten met multiresistente tbc hebben hun behandeling gestart
  • 315 tbc-patiënten kregen hulp of zorg

Damiaanactie digitaliseert op Silicon Lagoon Mission

Eind maart trok Damiaanactie naar Nigeria voor de Silicon Lagoon Mission. Een driedaagse conferentie, georganiseerd door Close The Gap en Startups.be/Scale-Ups.be, waar Nigeriaanse startups rond digitalisering ideeën uitwisselen met jonge, Belgische techbedrijven en andere organisaties.

E-learningplatform voor tbc-patiënten
Eén manier om digitalisering in te zetten in onze projecten is e-learning; een piste die Damiaanactie onderzoekt. Dokters, verpleegkundigen en andere gezondheidsmedewerkers zouden via een e-learningplatform aan lifelong learning kunnen doen. En ook patiënten die lange tijd gehospitaliseerd zijn kunnen zichzelf op die manier bijscholen. Patiënten met multiresistente tbc verblijven soms wel 6 à 12 maanden in het ziekenhuis. Velen verliezen daardoor hun baan of lopen een enorme achterstand op school op. Daarnaast kan een digitaal platform ook het delen en beheer van patiëntengegevens tussen de verschillende projectlanden vergemakkelijken.

Belgische ondernemers openen nieuw ziekenhuis

Maandag 10 december vond de inauguratie plaats van een nieuw ziekenhuis voor multiresistente tuberculose (MDR-TB) in Ibadan, Nigeria. De bouw werd mede tot stand gebracht door verschillende Belgische ondernemers met hun fondsenwervend project '100.000 voor Ibadan'.

Eerste in het land
Dit ziekenhuis is het eerste in het land voor mensen met MDR-TB; een gevaarlijke variant van tbc die in Nigeria jaarlijks meer dan 24.000 slachtoffers maakt. Doordat de ziekte vaak onbehandeld blijft en een pak moeilijker te genezen is dan gewone tbc halen veel MDR-TB-patiënten het niet. De nieuwe kliniek in Ibadan zal dienst doen als nationaal referentiecentrum voor MDR-TB, en zo de meer dan 190 miljoen inwoners van Nigeria ten goede komen.