Rwanda

Rwanda

Omschrijving

De gezondheidszorg in Rwanda gaat in stijgende lijn vooruit. De gemiddelde levensverwachting steeg met 10 jaar, het aantal gevallen van kindersterfte werd gehalveerd en de tbc-besmettingen daalden. Maar er zijn nog uitdagingen zoals hiv/aids, malaria en kraamsterfte. Bovendien is er met 0.84 dokters voor 1000 inwoners een groot tekort aan gekwalificeerd medisch personeel.

  • Project Lepra
  • Projectland sinds 1964
  • Medewerkers Damiaanactie 3

Laatste cijfers

  • 35 patiënten startten een behandeling op
  • 640 patiënten kregen extra sociaal-econimische steun
  • 100% van alle opgespoorde leprapatiënten startte een behandeling op.
  • De Rwandese gezondheidscentra beginnen autonoom nieuwe patiënten op te sporen, zonder tussenkomst van Damiaanactie
  • Honderden patiënten kregen hun medische kosten terugbetaald via een ziekenfonds

Mensen genezen van lepra die opgeleid worden tot gezondheidswerkers kunnen een belangrijke rol spelen in de opsporing van nieuwe patiënten.