Lepra is niet dodelijk, maar veroorzaakt wél verminkingen voor het leven. Zweren, handen in de vorm van klauwen, verlamming van handen en voeten, een wegrottend neustussenschot, blindheid, …

Mensen met lepra kunnen hun ziekte vaak niet verbergen en worden uitgesloten door vrienden en familie. Zij sluiten leprapatiënten uit omdat ze verkeerde ideeën hebben over de ziekte. Ze denken dat lepra een straf van God is, een vloek, extreem besmettelijk, dodelijk, … Heb je lepra verlies je dus niet alleen je sociaal netwerk, maar ook je baan en inkomen. En zo dus je plaats in de maatschappij. Bovendien zijn er wereldwijd nog steeds allerlei lepradiscriminerende wetten van kracht.

Enkele cijfers:

  • het percentage zelfdoding stijgt bij leprapatiënten
  • In België werd de laatste lepradiscriminerende wet afgeschaft in 2003: ‘Verbod om als persoon getroffen door lepra in legerdienst te werken.’
  • 50% van de personen met lepra wordt geconfronteerd met geestelijke gezondheidsproblemen zoals depressie of angst, een gevolg van de discriminatie en vooroordelen waar ze mee te maken krijgen.
  • Er bestaan nog meer dan 80 wetten die de isolatie en uitsluiting van mensen met lepra in de hand werken of toestaan.
  • In sommige landen mogen mensen met lepra niet naar school, trouwen, werken of stemmen.

 

Een volledig overzicht van alle lepradiscriminerende wetten vind je hier.