Covid-19: humanitaire crisis dreigt voor tbc- en leprapatiënten

Covid-19 brengt wereldwijd grote gevolgen met zich mee. Onze teams doen hun best om de bevolking te beschermen tegen het virus; maar ook tegen lepra, tbc en leishmaniasis. Maar ze vrezen voor een toenemend aantal infecties en extreme vormen van lepra en tbc. 

Problematiek

  • patiënten raken (vaak) niet meer bij de gezondheidspost, en pikken hun medicijnen niet op. Ze zetten (tijdelijk) hun behandeling stop waardoor ze een groot risico lopen resistentie te ontwikkelen aan medicijnen, of levenslange handicaps.
  • het screenen van patiënten wordt bemoeilijkt door de lockdown
  • veel patiënten verloren hun job en hebben geen inkomen meer. Bovendien moesten we noodgedwongen de programma’s voor sociaal-professionele re-integratie stopzetten voor onbepaalde duur.

De hospitalen zetten hun consultaties verder, maar de toestand is ernstig. Mensen raken moeilijk ter plekke wat de consultaties met bijna de helft reduceerde. “We zijn in India van 30.000 naar 16.000 tbc-diagnoses gegaan voor 10 hospitalen. Een derde van de gescreende patiënten zit bovendien al in een vergevorderd stadium van tbc, omdat ze zo lang wachtten om hulp te zoeken”, verduidelijkt Tine Demeulenaere, medisch adviseur bij Damiaanactie. Het risico op de toename van ernstig zieke patiënten, of mensen die een resistente vorm van tbc ontwikkelen, verhoogt met de dag.

Wat doet Damiaanactie?

Zowel in België als in het buitenland blijven onze teams hard werken, ondanks de moeilijke werkomstandigheden.

  • Onze teams stellen hun labo’s en hun expertise over infectieziektes ter beschikking van de overheden
  • We blijven patiënten zo goed mogelijk opvolgen, zij het telefonisch of digitaal
  • We delen voedselpakketten uit aan lepra- en tbc-patiënten die geen inkomen hebben tijdens de lockdown
  • Onze teams rusten zichzelf zo goed mogelijk uit met FFP2-maskers en andere beschermende kledij

Humanitaire crisis post-corona 

Damiaanactie vreest voor een humanitaire crisis voor lepra- en tbc-patiënten. Enerzijds zullen veel meer patiënten gevaarlijkere en moeilijker te behandelen vormen van lepra en tbc ontwikkelen. Anderzijds hebben ze geen inkomen, en dreigt hongersnood voor velen. Bovendien zijn mensen met lepra, tbc en leishmaniasis vatbaarder voor Covid-19 door hun infectieziekte.

Damiaanactie blijft positief
We zetten ons werk omtrent lepra- en tbc-bestrijding zo goed mogelijk voort, maar we volgen de maatregelen op, om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Al het lokaal personeel en de vrijwilligers die onvermoeibaar blijven doorwerken zijn helden voor ons.

MERCI voor jullie doorzettingsvermogen, kracht en moed. Laten we positief blijven, en hopen dat deze crisis snel voorbij is. #samentegencorona

 

Wil jij onze lokale teams ook helpen? Doe nu nog een gift.