Sleutelmomenten van 2020

Ondanks de pandemie en de moeilijke omstandigheden hebben onze teams zich dit jaar blijvend ingezet om een antwoord te bieden aan de noodsituatie en ervoor te zorgen dat patiënten met infectieziekten hun behandeling niet zouden moeten onderbreken. Zo hebben ze gezorgd voor een maximale verderzetting van onze activiteiten. 

(Her)ontdek hier de sleutelmomenten van dit jaar. 

BELGIË

Vorige Volgende

Campagne tegen lepra 

Van 24 tot en met 26 januari 2020 trokkenonze vrijwilligers door heel het land om stiften, sokken en andere artikelen voor onze jaarlijkse campagne tegen lepra te verkopen. Ze kleurden straten en winkels met de boodschap : “Schrijf hen niet af. Lepra treft nog altijd miljoenen mensen.” Bravo en zeer veel dank aan iedereen! 

Steun aan daklozen in Brussel 

Tuberculose treft de kwetsbaarste bevolkingsgroepen, onder wie de daklozen in België. Naar aanleiding van de coronacrisis heeft Damiaanactie zijn inspanningen verdubbeld om hulp te bieden in het kader van het door BELTA opgezette project. Het doel? De tuberculosepatiënten tot het einde van hun behandeling en de lockdown onderdak bieden in een opvangcentrum. In 2020 hielp Damiaanactie 37 personen met tbc in België, deels via onze samenwerking met de vzw Vrienden van het Huizeke. 

20 km door Brussel: nieuw concept! 

Op eigen tempo 20 km lopen met de app AtlasGo en daarmee dakloze tuberculosepatiënten in Brussel huisvesting bieden tijdens de lockdown. Dat was de uitdaging die we in april 2020 lanceerden toen bleek dat de 20 km door Brussel als gevolg van de coronacrisis niet zou doorgaan. Op 6 weken tijd hebben 116 deelnemers samen bijna 15.000 km gelopen. Dat is 3 keer meer dan wat we oorspronkelijk voor ogen hadden. Het resultaat? € 2700 ingezameld. 

Iedereen van harte bedankt! 

Dag van Pater Damiaan 

In 2020 vierden we Pater Damiaan op Moederdag. Op 10 mei 1873 kwam hij namelijk aan op Molokaï, het eiland waar leprapatiënten naartoe werden gestuurd en werden afgezonderd. Pater Damiaan fungeerde als woordvoerder van de bannelingen, als dokter, als timmerman… 

Hij kreeg uiteindelijk zelf lepra en overleed in 1889 aan een longontsteking. 

Damiaanactiedag 2.0 

Vrijwilligers, donateurs, partners, medewerkers, sympathisanten … Net als elk jaar hebben jullie in groten getale deelgenomen aan onze Damiaanactiedag op 21 november 2020. Door de lockdown gingen we dit jaar voor een digitale editie. Bedankt aan iedereen die erbij was. We kijken ernaar uit om jullie volgend jaar opnieuw in levende lijve te mogen ontmoeten! 

Finalisatie van onze ethische code 

In 2020 heeft Damiaanactie de laatste hand gelegd aan zijn ethische code. Deze werd door de algemene vergadering goedgekeurd en door alle medewerkers op de hoofdzetel in Brussel ondertekend. De opmaak van dit document sluit aan op onze verbintenis in het kader van het ‘Charter Integriteit voor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking’, die we in juni 2018 hebben ondertekend. Het doel? De integriteit, transparantie en ethiek in onze sector zo goed mogelijk garanderen. 

AZIË

Vorige Volgende

AZIË 

Koninklijk bezoek in Nepal 

Vlak voor de lancering van onze lepracampagne in België ging Prinses Astrid, erevoorzitter van onze organisatie, in Nepal naar onze projecten kijken en onze lokale teams een hart onder de riem steken. Ze heeft er een van onze nieuwe centra voor de diagnose en behandeling van (gevoelige en resistente) tuberculose in Kailali, in het westen van het land, plechtig geopend. Bijna 30% van de Nepalese bevolking leeft onder de armoedegrens. Damiaanactie is er sinds 2017 actief. Het ziekenhuis van Kailali werd op twee jaar tijd gebouwd. 

Steun van het Wereldfonds in Bangladesh 

Niet alleen in Nigeria en Nicaragua, maar ook in Bangladesh kreeg Damiaanactie een positief antwoord op de financieringsaanvraag voor 2021, 2022 en 2023 bij het wereldaidsbestrijdingsfonds (GFFATM – Global Fund to Fight AIDS, Tuberculose and Malaria). Ondanks de COVID-19-pandemie konden we in 2020 de volgende gevallen in het land opsporen: 24.515 nieuwe gevallen van tuberculose, 207 mensen met multiresistente tuberculose (MDR-TB) en 189 leprapatiënten. 

Partnerschap tegen COVID-19 in India 

Naast onze samenwerking met het Institute of Social Sciences op het vlak van onderzoek, hebben we ook onze partnerschappen in India voortgezet. De Belgische ambassade in New Delhi en het Belgisch consulaat-generaal in Chennai (Madras) hebben ons ondersteund, zodat we hulp konden bieden aan de patiënten en bevolkingsgroepen die door de coronamaatregelen zonder inkomsten zaten. Het doel? Tuberculose- en leprapatiënten blijven opvolgen ondanks de gezondheidscrisis en voedselpakketten uitdelen aan 376 gezinnen

AFRIKA 

Vorige Volgende

Sensibilisering in Nigeria 

De gevolgen van COVID-19 op het Afrikaanse continent zijn niet te onderschatten. In een land als Nigeria zijn veel goedgelovige mensen er rotsvast van overtuigd dat COVID-19 maar een fabeltje is. In 2020 hebben onze teams een grote sensibiliseringscampagne gevoerd om de mensen ervan te overtuigen de overheidsmaatregelen toch na te leven. Ze deelden mondmaskers en voedingsmiddelen uit in de gemeenschappen waar veel lepra heerst. Medewerkers brachten met de motor geneesmiddelen naar de tuberculosepatiënten in lockdown, en verzorgden het transport tussen de medische centra en labo’s. 

Actieve opsporing in de Democratische Republiek Congo

Ondanks de politiek en epidemiologisch moeilijke situatie in de Democratische Republiek Congo (gewapende conflicten, ebola en COVID-19) kon Damiaanactie er toch de strijd tegen tuberculose en lepra voortzetten. Door de COVID-19-pandemie stond de actieve opsporing op een laag pitje. Onze teams op het terrein waren inventief en trokken zelf naar de gevangenissen en de mijnen om gevallen van tuberculose op te sporen. Ze organiseerden ook minicampagnes tegen lepra toen de lockdown deels opgeheven was. 

Sociaal-economische hulp in Burundi 

Met het oog op de ondersteuning en begeleiding van verenigingen van (voormalige en huidige) leprapatiënten, heeft Damiaanactie zijn initiatieven in Burundi opgedreven. In september 2020 hebben we de opleidingen ‘zelfzorg’ voor de leden van de 16 organisaties in de provincies Rumonge, Makamba, Rutana, Bubanza en Cibitoke gefi nancierd. Daarnaast kregen 1254 leerlingen schriften en schrijfgerief voor het nieuwe schooljaar. 

Vertrek uit Rwanda 

De gezondheidssituatie in Rwanda is de voorbije jaren verbeterd. De indicatoren betreffende de behandeling van lepra wijzen al enkele jaren op een stabiele toestand. Deze mooie resultaten waren mogelijk dankzij de uitstekende samenwerking die Damiaanactie sinds 1964 met het Rwandese Ministerie van Volksgezondheid heeft. Dankzij de fantastische vooruitgang in de behandeling van tuberculose kon Damiaanactie zich sinds 2012 volledig toeleggen op de strijd tegen lepra. Sinds de opstart in het land werden heel wat initiatieven op poten gezet, waardoor lepra niet langer als een ernstig probleem voor de volksgezondheid wordt beschouwd. Op grond van deze analyse en het uitmuntende kennisniveau van de lokale verantwoordelijken, heeft Damiaanactie zich eind 2020 uit Rwanda teruggetrokken. 

 Van deur tot deur op de Comoren 

In de landen waar geen lockdown was uitgeroepen, heeft Damiaanactie de actieve opsporing van mensen met lepra voortgezet, door van deur tot deur te gaan. Dit is het geval op de Comoriaanse eilanden, waar bijzonder veel families met lepra te maken krijgen. We hebben onze veldwerkers (120 mensen) opgeleid rond de preventiemaatregelen, en minicampagnes tegen lepra en tuberculose opgezet. Op die manier konden we de ziekte vroegtijdig vaststellen en onze onderzoeksactiviteiten in samenwerking met het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen (PEOPLE-studie) voortzetten. 

Genezingsgraad van 90% na tbcbehandeling in Guinee

Ondanks de gezondheidscrisis konden we de genezingsgraad van 90% na een behandeling tegen tuberculose in ons werkveld aanhouden. Deze resultaten tonen aan hoe onze teams zich zijn blijven inzetten. In het land werden ook twee operationele onderzoeken gevoerd: een studie over de doeltreffendheid van de korte behandeling (9-11 maanden) tegen multiresistente tuberculose (MDR-TB) en de ontwikkeling van innovatieve technieken voor de diagnose van tuberculose. 

Opsporing van asymptomatische patiënten in Senegal 

In Senegal zet Damiaanactie zich in voor de tuberculose-en leprapatiënten. We hebben er meegewerkt aan een onderzoeksproject in samenwerking met het Nationaal programma voor de eliminatie van lepra (PNEL), de organisatie DAHW en de Internationale Federatie voor Leprabestrijding (ILEP). Het doel is mensen die in contact zijn geweest met lepra te identifi ceren en hen rifampicine te geven, zodat ze de ziekte niet ontwikkelen. Onze medische teams hebben hiervoor verschillende zogenaamde dorpen voor sociale reclassering (vroeger ‘melaatsenkolonie’ of ‘leprozerie’ genoemd) bezocht. Als iemand positief test op lepra, starten ze onmiddellijk een behandeling bij deze patiënt op. 

Digitalisering in Niger 

In Niger werd een deel van de middelen die anders voor de strijd tegen tuberculose wordt gebruikt, ingezet voor het beheer van de pandemie. Onze teams konden weliswaar gebruikmaken van de bestaande procedures voor de opsporing van tuberculose bij de patiënten met ademhalingsproblemen die negatief testten op COVID-19. Tegelijk zetten we in Niger ons beleid voort wat betreft de versterking van de capaciteit en de overheveling van de competenties van Damiaanactie naar de lokale partners. 

De enige nieuwigheid is het gebruik van videomonitoring in de moeilijk toegankelijke zones. 

ZUID-AMERIKA

Vorige Volgende

Acties op het terrein in Guatemala 

Het is niet gemakkelijk werken voor onze lokale teams in tijden waarin de COVID-19-pandemie zo hevig woedt. In Guatemala heeft Damiaanactie alles in het werk gesteld om steun te blijven bieden aan de patiënten en om de kwetsbaarste groepen te ondersteunen bij hun sociaal-economische re-integratie. De tuberculose- en diabetespatiënten hebben we aangepaste voedselpakketten en insuline gegeven. Het is een kwestie van er in deze zware tijden extra hard tegenaan te gaan. 

80% van de activiteiten in Bolivia voortgezet 

Ondanks de COVID-19-andemie ging de rechtstreekse steun aan patiënten gewoon door, en zo ook 80% van onze (vooral superviserende) activiteiten in Bolivia. Tijdens de strenge lockdown (van maart tot en met augustus) konden we helaas opmerkelijk minder gevallen van tuberculose opsporen. We zijn er wel in geslaagd onze patiënten te overtuigen om hun behandeling te blijven volgen door de voor hen bestemde geneesmiddelen samen met voedselpakketten te verdelen. Op het vlak van operationeel onderzoek hebben we een mooie vooruitgang geboekt bij de perilesionale behandeling van cutane leishmaniasis : 66 patiënten werden opgevolgd. 

Sterkere ondersteuning in Nicaragua 

In Nicaragua moet een derde van de inwoners het met minder dan € 2 per dag stellen. In deze landen waar de periodes van politieke onstabiliteit, de pandemie en de opeenvolgende orkanen de bevolking hebben onderuitgehaald, heeft Damiaanactie er alles aan gedaan opdat de tuberculosepatiënten hun behandeling niet vroegtijdig zouden afbreken. Tijdens de lockdown zijn we onze patiënten bij hen thuis blijven opvolgen, uiteraard met het nodige beschermende materiaal. Dit was mogelijk dankzij de steun van het Wereldfonds, waarbij we ons in de loop van 2020 als een hoofdrolspeler hebben gepositioneerd. Dankzij de steun van de raad van bestuur van CCM kon Damiaanactie een zetel bemachtigen. (CCM: Country Coordinating Mechanisms voor het Wereldfonds)