Medische ontwikkelings-ngo

medische ontwikkelings-ngo

Damiaanactie is een Belgische medische non-profitorganisatie die zich inzet voor mensen met lepra, tuberculose en andere ziektes die vooral de kwetsbaarste bevolkingsgroepen treffen.

Onze strijd

Damiaanactie STRIJDT

Wij strijden om deze 3 infectieziektes de wereld uit te helpen:

 • Lepra

  Ieder jaar worden er nog 210.000 mensen opgespoord die door lepra getroffen zijn. Een ziekte die niet dodelijk is, maar wél levenslange verminkingen en sociale uitsluiting teweeg kan brengen. Bij een vroege diagnose heb je een genezingskans van 99%.

 • Tbc is de dodelijkste infectieziekte ter wereld.

  Tuberculose

  Tbc is de dodelijkste infectieziekte ter wereld. Ze situeert zich meestal in de longen, maar kan ook andere organen en lichaamsdelen aantasten. Jaarlijks krijgen 10 miljoen mensen de diagnose, waarvan meer dan 1,6 miljoen de strijd niet halen.

 • Leishmaniasis

  Leishmaniasis is een parasitaire ziekte, overgedragen door een zandvlieg. De meest voorkomende vorm veroorzaakt zweren en misvormingen. Ze wordt vaak verward met lepra, patiënten worden daarom ook vaak gediscrimineerd en uitgesloten.

Alleen samen maken we een einde aan tbc en lepra

Damiaanactie WERKT SAMEN

Damiaanactie kan op heel wat mensen rekenen in haar strijd tegen deze infectieziektes:

 • In 14 projectlanden zijn meer dan 1000 mannen en vrouwen aan de slag. 99% van hen zijn lokale medewerkers.

 • In Brussel coördineert het nationale secretariaat alle internationale projecten en nationale campagnes. Een transparante structuur met verschillende comités.

 • Wij werken in de projectlanden altijd samen met nationale programma’s. Maar ook daarbuiten hebben we verschillende partnerschappen en samenwerkingsverbanden.

Damiaanactie DANKT

Vrijwilligers van Damiaanactie die stiften verkopen.eurs pour Action Damien.
 • de vele vrijwilligers in België en daarbuiten die voor en achter de schermen hun schouders onder ons project zetten.

 • iedereen die tijdens het campagneweekend onze stiften koopt.

 • alle mensen die ons een warm hart toedragen en ons, eenmalig of doorlopend, financieel steunen.

 • zij die onze organisatie in hun testament opnemen en zich nog lange tijd inzetten in de strijd tegen lepra en tbc.

 • bedrijven die acties op touw zetten om een concreet project te steunen of zelfs partner van ons worden.

 • alle partners en overheden voor hun steun en bijdragen aan het werk van onze organisatie.

Artikels