Medische non-profitorganisatie

Medische non-profitorganisatie

Damiaanactie is een Belgische medische non-profitorganisatie die zich inzet voor mensen met lepra, tuberculose en andere ziektes die vooral de kwetsbaarste bevolkingsgroepen treffen.

Onze waarden

Damiaanactie Onze waarden

 • Pluralisme

  Damiaanactie staat open voor iedereen en duldt geen enkele vorm van discriminatie. We  dragen zorg voor elke getroffen persoon, vrijwilliger en medewerkers. Nationaliteit; taal; huidskleur; leeftijd; geslacht; sociale achtergrond; cultuur; of filosofische, religieuze, seksuele of politieke overtuiging spelen hierbij geen enkele rol.  

 • Tbc is de dodelijkste infectieziekte ter wereld.

  Onafhankelijkheid

  Damiaanactie stelt haar eigen prioriteiten, onafhankelijk en volgens de visie van de organisatie. Daarom aanvaarden wij geen religieuze of politieke inmenging. Inkomsten van verschillende bronnen verzekeren onze financiële autonomie. Bovendien bepalen wij onze strategie en activiteiten in samenspraak met lokale partners, en volgens internationaal erkende normen.

 • Verantwoordelijkheid 

  Elke persoon binnen Damiaanactie neemt initiatief, en is verantwoordelijk voor de goede werking van de organisatie. Damiaanactie zelf, iedereen in de vereniging en alle samenwerkende belanghebbenden hebben de plicht ten opzichte van de organisatie en de maatschappij om zoveel mogelijk bij te dragen aan het bereiken van de nagestreefde doelstellingen, en optimaal gebruik te maken van de beschikbare middelen. Maar ook om over resultaten te rapporteren door middel van open en regelmatige communicatie.

 • Respect

  Wij plaatsen mensen in het hart van onze organisatie: getroffen personen, donateurs, medewerkers, vrijwilligers, partners en sympathisanten. We hechten veel belang aan de manier waarop mensen met elkaar omgaan, en rekening houden met elkaar. Respect betekent het waarderen van eenieder, en het erkennen van ieders sterke punten, vaardigheden en prestaties.  

 • Integriteit

  Damiaanactie hanteert algemeen aanvaarde sociale en ethische principes. Dit geldt voor al haar activiteiten en relaties door middel van woorden, acties en gedrag.

Onze missie

Damiaanactie Onze missie

 • Kern

  Damiaanactie biedt hoogwaardige gezondheidszorg, vergemakkelijkt de sociale reintegratie van getroffen personen en maakt mensen bewust van de medische en sociale aspecten van lepra en tuberculose; ziekten die vooral de kwetsbaarste bevolkingsgroepen treffen.

 • Overige gegevens

  Om onze impact te vergroten, kunnen we de strijd tegen lepra en tuberculose combineren met de strijd tegen andere verwaarloosde ziektes. De middelen die nodig zijn om onze missie te bereiken, verwerven we hoofdzakelijk via fondsenwerving; samen met een team van bekwame professionals en gemotiveerde vrijwilligers. We besteden hierbij veel aandacht aan professionele branding en communicatie.   Een internationale organisatie en een gamechanger worden zijn sleutelelementen in het realiseren van onze missie

Damiaanactie Touchstones

 • Geloofwaardigheid

  Wij hechten veel belang aan authenticiteit. Het is voor ons erg belangrijk het vertrouwen te krijgen van het publiek, en van medewerkers, getroffen personen, vrijwilligers en partners.

 • Kwaliteit

  Wij streven ernaar de bestaande kwaliteitsnormen op het gebied van onze activiteiten te bereiken en te respecteren.

 • Creativiteit

  Damiaanactie bevordert een werkomgeving die creativiteit stimuleert onder haar medewerkers en vrijwilligers.

Artikels