Derde minder lepradiagnoses in 2020 ten gevolge van COVID-19-pandemie

Campagneweekend van Damiaanactie staat in teken van het belang van actieve opsporing van lepra

Brussel, 28 januari 2021 – Zondag 31 januari is het Wereldlepradag, die gaat naar jaarlijkse gewoonte gepaard met het campagneweekend van Damiaanactie. Damiaanactie voert sinds 1964 strijd tegen lepra en die strijd blijkt relevanter dan ooit tevoren. Uit data van Damiaanactie blijkt het aantal lepradiagnoses in 2020 een derde lager lag ten gevolge van de COVID-19-pandemie en de bijbehorende maatregelen. Hoewel veel landen voorafgaand aan de COVID-19-pandemie gestage vooruitgang boekten in de strijd tegen infectieziektes, heeft de huidige crisis nu reeds jaren aan inspanningen voor het bestrijden van infectieziekten tenietgedaan. Dit betekent dat er een grote inhaalbeweging dient gemaakt te worden.

Om het belang van de actieve opsporing van infectieziekten in de kijker te zetten, staat de jaarlijkse campagne van Damiaanactie dit jaar in het teken van ‘Ontmasker lepra’.

Pandemie doet tijdige opsporing infectieziekten ineenstuiken

Uit het jaarlijks rapport van World Health Organisation blijkt dat de COVID-19-pandemie in vele ziekenhuizen geleid heeft tot een storing in de dienstverlening: menselijke, financiële en andere middelen werden overgeheveld van infectieziekten naar het gevecht tegen COVID-19. Maar ook ziekenhuizen en gezondheidscentra die wel nog bleven inzetten op de opsporing van infectieziektes kwamen voor uitdagingen te staan. In de gezondheidscentra waar Damiaanactie actief is, viel op dat veel mensen in de eerste plaats niet durfden langskomen uit vrees besmet te raken met COVID-19 en de patiënten die wel een consult wensten, geraakten er niet door het uitvallen van het openbaar vervoer.

Ten gevolge van de COVID-19-pandemie en de bijbehorende maatregelen is de opsporing van onder meer lepra ineengestuikt. Gemiddeld gaat het om een vermindering van zo’n 30% maar in sommige landen zoals India is het aantal diagnoses zelfs gehalveerd ten opzichte van voorgaande jaren”, stelt Tine Demeulenaere, Medisch adviseur bij Damiaanactie. “Als je weet dat ongeveer iedere twee minuten iemand besmet raakt met lepra, wordt duidelijk dat het hier gaat om een enorm aantal patiënten die momenteel niet weten dat ze ziek zijn en bovenal geen gepaste behandeling krijgen.

Dat is problematisch, want zonder actieve opsporing van lepra kan er niet vroegtijdig behandeld worden, wat ervoor zorgt dat de ziekte zich over het hele lichaam verspreidt en het zenuwstelsel aantast. Dat kan rampzalige gevolgen hebben, zoals handicaps, verminkingen, blindheid en amputaties. Damiaanactie merkt dan ook dat patiënten die momenteel gediagnosticeerd worden met lepra zich vaak al in een vergevorderde fase bevinden en dus zwaar ziek zijn.

‘Ontmasker lepra’ benadrukt belang van actieve opsporing van lepra in tijden van COVID-19 

“De huidige gezondheidscrisis leert ons alvast één ding: toegang tot gezondheidszorg is essentieel”, aldus Ludo Van den Kerckhove, CEO van Damiaanactie. “Naar jaarlijkse gewoonte vindt het laatste weekend van januari ons campagneweekend plaats. Dit jaar zet Damiaanactie het belang van actieve opsporing van lepra in de kijker. Alleen zo kunnen we patiënten vroegtijdig behandelen en behoeden van levenslange misvormingen. Dat betekent wel dat we een grote inhaalbeweging moeten maken en daarvoor kunnen we alle steun gebruiken.”

In tegenstelling tot voorgaande jaren kan de gekende stiftenverkoop van Damiaanactie niet onder zijn normale vorm plaatsvinden. De stiften zijn al verschillende jaren een symbool en zorgen er elk jaar voor dat Damiaanactie fondsen kan inzamelen in de strijd tegen infectieziektes. Gezien de nood aan een grote inhaalbeweging op vlak van actieve opsporing, is de inzameling van die fondsen belangrijker dan ooit tevoren.

Dit jaar zijn de stiften van Damiaanactie dan ook niet enkel bij vrijwilligers en de lokale bakker of beenhouder beschikbaar, maar ook online. Ter vervanging van het klassieke campagneweekend lanceert Damiaanactie een coronaproof alternatief, via een campagnewebsite. Op de website kan je naast het aankopen van stiften of mondmaskers, ook een gift doen.

Prinses Astrid van België steunt Damiaanactie

Prinses Astrid van België draagt Damiaanactie een warm hart toe. Al meer dan een decennium is ze erevoorzitter van de organisatie. Met het oog op de terugval van het aantal diagnoses benadrukt ook zij het belang van infinitieven als Damiaanactie.

Het zijn moeilijke tijden. De pandemie raakt iedereen, en de druk op de gezondheidszorg is enorm. Niet alleen in België, maar overal ter wereld. De situatie daagt ons uit om solidair te blijven, en om zorg te dragen voor de meest kwetsbaren”, benadrukt Prinses Astrid van België. “Dat is de reden waarom ik Damiaanactie een warm hart toedraag. Toegang tot gezondheidszorg is van levensbelang, ook voor patiënten die getroffen zijn door lepra. Zij kunnen of durven in deze moeilijke tijd niet naar het ziekenhuis gaan. Terwijl vroege opsporing cruciaal is voor hen. Vroege opsporing staat dit jaar centraal in de campagne van Damiaanactie. Daarom verdient Damiaanactie onze bijzondere aandacht en steun.

Indien gewenst, kan er steeds een interview opgezet worden met Tine Demeulenaere, Medisch adviseur bij Damiaanactie of met lokale artsen in landen waar Damiaanactie actief is.