Krakers Longtinstraat begeleid naar kwaliteitsvolle opvangplaats

Brussel, 22 februari 2021

De meer dan 200 krakers die vorig jaar hun onderkomen zochten in het leegstaande pand van Damiaanactie in de Longtinstraat in Jette, zijn begeleid naar kwaliteitsvolle opvangplaatsen. “De voorbije maanden hebben we er alles aan gedaan om een humanitair correcte oplossing te helpen vinden. We zijn dan ook erg tevreden dat er een einde is gesteld aan deze schrijnende situatie, in de eerste plaats in het belang van de krakers zelf”, Ludo Van den Kerckhove, CEO van Damiaanactie.  

Gezien de ernst van de situatie en de risico’s voor de krakers op vlak van gezondheid en veiligheid, deed zich in de Longtinstraat een acute humanitaire crisis voor. Eind oktober werd dit bevestigd door de vrederechter die sprak van een “absolute noodzaak” om het gebouw te evacueren. De meer dan 200 krakers zijn afgelopen weekend begeleid naar kwaliteitsvolle opvangplaatsen.

“We zijn zeer tevreden dat de krakers eindelijk ondergebracht kunnen worden in opvangvoorzieningen waar hun veiligheid en goede sanitaire omstandigheden wél gegarandeerd kunnen worden. De overheid, was de enige die de situatie en bijbehorende risico’s kon oplossen. We willen met name de gemeente Jette en burgerinitiatieven waaronder Le Comité bedanken voor hun inzet”, aldus Ludo Van den Kerckhove, CEO van Damiaanactie. “Nu moeten we ervoor zorgen dat het gebouw niet opnieuw gekraakt wordt. Het gebouw is ten zeerste ongeschikt en zelfs gevaarlijk, zoals we overvloedig hebben gecommuniceerd en zoals Le Comité zelf ook aangaf.” Beveiligingsagenten en politie waken voortaan permanent over het gebouw.

“De voorbije maanden hebben we er alles aan gedaan om een humanitair correcte oplossing te helpen vinden. Nu kunnen we onze capaciteit en middelen opnieuw volledig inzetten om infectieziektes zoals lepra, tuberculose en leishmaniasis wereldwijd te bestrijden”, besluit Ludo Van den Kerckhove, CEO van Damiaanactie.

Meer informatie over dit persbericht en Damiaanactie:

Ludo Van den Kerckhove CEO Damiaanactie [email protected] – GSM : +32(0)475 83 03 11

Greetje Wassenberg Head of Fundraising & Communication Damiaanactie [email protected] – GSM +32(0)475 95 10 88

Over Damiaanactie

Damiaanactie is een Belgische medische ontwikkelings-ngo actief sinds 1964. Een verschil maken in de wereldwijde strijd tegen lepra, tuberculose en andere infectieziektes zoals leishmaniasis is haar missie. Dit doet ze door gezondheidszorg mogelijk te maken aan de hand van opleiding, onderzoek en gerichte medische acties. Maar ook door de bevolking te sensibiliseren en informeren, de re- integratie van patiënten te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat alle nodige middelen aanwezig zijn om ons doel te bereiken.