Grote lepra-opsporingscampagne op Comoren

Op 15 oktober ging de grootschalige opsporingscampagne voor lepra officieel van start op de Comoren. Damiaanactie verwacht hiermee in 2020 300 nieuwe leprapatiënten op te sporen. 

De president van de Comoren gaf officieel het startschot voor de opsporingscampagne. Deze campagne vindt plaats op het grootste deel van het eiland Anjouan, en op de helft van het eiland Mohéli. Twee eilanden waar 10 op de 10.000 inwoners getroffen is door lepra, dat is 25 keer meer dan het wereldwijd gemiddelde. Op het overige deel van beide eilanden wordt momenteel ook onderzoek rond lepra gevoerd, gefinancierd door de Europese Unie.

Met deze grootschalige opsporingsactie, mede gefinancierd door Sasakawa Health Foundation in Japan, willen we een maximum aantal personen getroffen door lepra opsporen. En zo het aantal nieuwe besmettingen tot een minimum herleiden. Maar ook beter begrijpen waarom er zoveel lepra heerst op deze plaatsen. Eind 2020 zullen alle inwoners in deze regio’s onderzocht zijn en getest op lepra. We rekenen hierbij 300 nieuwe leprapatiënten op te sporen.