Eindelijk een lepravaccin?

Het allereerste lepravaccin, LepVax, gaat de 2de klinische onderzoeksfase in. De resultaten van de 1ste fase waren bemoedigend en geven hoop op een doorbraak in de wereldwijde strijd tegen lepra.

 

De tweede testfase is een belangrijke stap voorwaarts in het onderzoek. Bij 300 personen in Brazilië wordt het vaccin getest op:

  • doeltreffendheid
  • neveneffecten
  • ideale dosis

LepVax moet een verdere ontwikkeling van de ziekte verhinderen of van misvormingen na besmetting, maar ook de eventuele besmetting van anderen. Blijkt het vaccin na de testen doeltreffend en veilig, zal het een kritische rol spelen in de wereldwijde eliminatiestrategie rond de ziekte.

Lepra is een van de 20 Neglected Tropical Diseases. Toch lijden meer dan 4 miljoen mensen wereldwijd aan misvormingen of invaliditeiten ten gevolge van de ziekte. Damiaanactie sponsorde de studie van het Infectious Disease Research Institute (IDRI ) en de American Leprosy Missions naar het lepra-antigeen met een financiële bijdrage van $ 10.000.