Nood aan humanitaire oplossing krakers

Brussel, 18 oktober 2020

Vandaag publiceerde BRUZZ een artikel over de situatie in het leegstaand pand van Damiaanactie in de Longtinstraat in Jette. Zoals ook te lezen staat in het artikel, trekt Damiaanactie aan de alarmbel. Meer dan 160 personen leven er in onveilige en ongezonde omstandigheden. Daarbovenop werden reeds verschillende COVID-19 besmettingen vastgesteld. Damiaanactie kan niet langer tolereren in welke gevaarlijke en ronduit onmenselijke omstandigheden de personen in kwestie momenteel leven.

‘Dit is een schrijnende situatie waar dringend een eind aan moet komen. De overheid, en in de eerste plaats het lokaal bestuur, is de enige die de huidige situatie en bijbehorende risico’s kan oplossen. We roepen de gemeente Jette dan ook op om snel tot een oplossing te komen’, zo Ludo Van den Kerckhove, CEO van Damiaanactie.

Een groep personen die bestaat uit asielzoekers, transmigranten en daklozen hebben hun onderkomen gezocht in het leegstaande pand van Damiaanactie in de Longtinstraat te Jette. Er werd afgesproken dat Damiaanactie hun aanwezigheid zou toelaten zolang binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de coronacrisis het moratorium op uithuiszettingen van kracht was. In samenspraak met Le Comité, een informeel comité dat tot de actie aangezet had, werden strikte voorwaarden afgesproken. Zo ging Le Comité toezicht uitoefenen en de situatie zo goed als mogelijk beheren. Hoewel Le Comité de allerbeste bedoelingen had én heeft, stelt Damiaanactie vast dat de situatie hen ondertussen boven het hoofd gegroeid is.

De situatie is onhoudbaar

Het aantal mensen dat in het gebouw overnacht, is aangegroeid tot meer dan 160 personen. De personen die het pand bezetten, leven er in uiterst onveilige en ongezonde omstandigheden. Volgens Artsen Zonder Grenzen is de situatie momenteel één van de gevaarlijkste in Brussel op vlak van gezondheidsrisico’s. Daarnaast wordt er op illegale wijze elektriciteit afgetapt, wat een bijzonder gevaar voor alle aanwezigen maar ook de hele buurt betekent. Tot slot, en omwille van alle gevaren, heeft de verzekeringsmaatschappij van Damiaanactie beslist de huidige dekking op te zullen schorten.

Damiaanactie kan gevaarlijke omstandigheden niet langer tolereren

Damiaanactie twijfelt niet aan de goede bedoelingen van Le Comité dat deze kwetsbare groep mensen wil ondersteunen, maar kan niet aanvaarden dat in het leegstaand pand deze mensen nu in onveilige en ongezonde omstandigheden verblijven. ‘Dit is een schrijnende situatie waar dringend een eind aan moet komen, in de eerste plaats in het belang van de krakers zelf. Er zijn onvoldoende sanitaire voorzieningen voorhanden, de aftap van elektriciteit brengt ernstige brand- en elektrocutierisico’s met zich mee en er hebben reeds verschillende mensen een COVID-19 besmetting opgelopen. ‘Waar eindigt dit?’ zo Ludo Van den Kerckhove, CEO van Damiaanactie.

 

‘De overheid, en in de eerste plaats het lokaal bestuur, is de enige die de huidige situatie en bijbehorende risico’s kan oplossen. De burgemeester heeft begin oktober een overleg georganiseerd met alle betrokken partijen. Daar werd afgesproken dat als de gemeente Jette tegen 19 oktober geen humanitaire oplossing heeft, Damiaanactie zich – met de veiligheid en gezondheid van de personen in kwestie in het achterhoofd – genoodzaakt ziet om juridische stappen te nemen om het gebouw te laten evacueren. Intussen is er echter nog geen vooruitgang en roepen we de gemeente Jette dan ook op om dringend tot een oplossing te komen zodat de bewoners snel doorverwezen worden naar opvangvoorzieningen waar hun veiligheid en goede sanitaire omstandigheden wel gegarandeerd worden.’

Meer informatie over dit persbericht en Damiaanactie

Ludo Van den Kerckhove CEO Damiaanactie

[email protected]  – GSM +32(0)475 83 03 11

Greetje Wassenberg Head of Fundraising & Communication Damiaanactie

[email protected]  – GSM +32(0)475 95 10 88

Over Damiaanactie

Damiaanactie is een Belgische medische ontwikkelings-ngo actief sinds 1964. Een verschil maken in de wereldwijde strijd tegen lepra, tuberculose en andere infectieziektes zoals leishmaniasis is haar missie. Dit doet ze door gezondheidszorg mogelijk te maken aan de hand van opleiding, onderzoek en gerichte medische acties. Maar ook door de bevolking te sensibiliseren en informeren, de re-integratie van patiënten te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat alle nodige middelen aanwezig zijn om ons doel te bereiken.

Damiaanactie.be