Communicatie & Public Relations Manager (M/V/X)

Binnen Damiaanactie is het Fundraising & Communication Department verantwoordelijk voor het informeren van belanghebbenden en het vergroten van het bewustzijn over het werk van onze organisatie en de waarden waar wij voor staan. Deze afdeling is ook verantwoordelijk voor fondsenwerving via verschillende kanalen en werkt nauw samen met de andere afdelingen.

Voor het aansturen van haar 3-koppig communicatieteam is het Fundraising & Communication Department op zoek naar een

Communicatie & Public Relations Manager (M/V/X)

Hou je van uitdagingen? Droom jij ervan om creatieve ideeën in te brengen en bij te dragen aan een nieuwe wending in onze organisatie? Ben je enthousiast om het team en onze organisatie te helpen evolueren?  Blink je uit in het uitbouwen van een globale visie maar ga je ook graag zelf aan de slag? Denk je, net als wij, dat samenwerking de sleutel is om de positie en het imago van Damiaanactie te versterken en onze missie te verwezenlijken? Kom er dan bij!

Als Communication & Public Relations Manager is het jouw taak om ons doel onder de aandacht te brengen van onze verschillende doelgroepen en hen te overtuigen om onze projecten te financieren door het ontwikkelen van communicatiecampagnes en -acties die een sterk imago creëren en onze positionering versterken.

Daartoe ben je, samen met je team, verantwoordelijk voor de bewustmaking rond het doel dat wij verdedigen en onze projecten op het terrein, voor de ontwikkeling van het imago van onze ngo, voor het waarborgen van haar reputatie en voor de versterking van haar identiteit. Je draagt ook bij tot het creëren van betrokkenheid bij onze medewerkers, die onze eerste ambassadeurs zijn.

Je belangrijkste verantwoordelijkheden zijn

 • Een enthousiast en succesvol communicatieteam vormen en het begeleiden in transformatie; teamleden coachen en zorgen voor hun ontwikkeling.
 • Ontwikkelen, beheren en controleren van jaarlijkse communicatieplannen en -begroting.
 • Communicatiecampagnes en -acties leiden, controleren en voortdurend verbeteren (van ontwerp tot uitvoering); de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van sommige ervan op zich nemen.
 • Ervoor zorgen dat middelen, acties en inhoud aan kwaliteitsnormen voldoen, efficiënt en kosteneffectief zijn; regelmatig en duidelijk rapporteren.
 • Zorgen voor afstemming en nauwe samenwerking met andere afdelingen om hun communicatiebehoeften regelmatig en doeltreffend te beheren.
 • Ontwikkelen van duidelijke communicatiebeleidslijnen en -richtlijnen en een efficiënt beleid om een optimale samenwerking en contentmanagement met andere afdelingen tot stand te brengen.
 • Vertrouwen opbouwen met alle interne en externe stakeholders van onze ngo, zodat we hen kunnen adviseren en helpen ontwikkelen op het gebied van communicatie en contentcreatie, en hen kunnen ondersteunen bij hun eigen acties en transformatie.
 • Onze aanwezigheid in de media en ons online engagement ontwikkelen.
 • Optreden als woordvoerder voor onze ngo.

 

Enkele details over doelgroepen en communicatiekanalen

 • Je bereikt diegenen die ons doel en projecten ter plaatse steunen: het grote publiek, bedrijven en donateurs, ons vrijwilligersnetwerk en netwerk in het buitenland, ons personeel.
 • Je activeert een breed scala aan online en offline kanalen en initiatieven ter ondersteuning van positionerings- en fondsenwervingscampagnes: social media, website, digitale campagnes, e-nieuwsbrieven, mailings, jaarverslag, kwartaalmagazine, brochures, educatief materiaal, PR en pers, evenementen, merchandising, etc.

 

Wat je nodig hebt om dit allemaal te realiseren

 • Een universitaire opleiding, gespecialiseerd in communicatie of journalistiek.
 • Minimaal 10 jaar beroepservaring op het gebied van communicatie en 5 jaar ervaring in teammanagement.
 • Drietalig Frans, Nederlands en Engels zijn.
 • Een uitstekende people manager zijn.
 • Op een pragmatische manier en buiten de gebruikelijke denkkaders een zowel operationele als strategische functie kunnen invullen.
 • Een overtuigende ervaring in het definiëren van communicatiestrategieën.
 • Sterke ervaring als project- en campagnemanager.
 • Ervaring in persrelaties is een pluspunt.
 • Gestructureerd, georganiseerd en procesgericht denken.
 • Diplomatie en sterke teamwork-vaardigheden.
 • Vaardigheden op het gebied van change management en teambetrokkenheid: in staat zijn het team door het transformatieproces te loodsen om hun eigen, afdelings- en hun  verenigingsdoelen te bereiken.
 • Gemakkelijk het overzicht bewaren, plannen en prioriteiten stellen, zowel voor het team als voor jezelf.
 • Zelfstandig en snel werken onder strakke deadlines, met veel aandacht voor details.
 • Onze waarden onderschrijven en bereid zijn om bij te dragen aan het bevorderen van de visie van Damiaanactie.

 

Wij bieden

 • Een maatschappelijk relevante en geëngageerde job in een groeiende organisatie met gedreven medewerker.ster.s en afwisselende opdrachten en contacten.
 • Een contract van onbepaalde duur, voltijds.
 • Een passend onthaal, coaching en mogelijkheid tot bijscholing.
 • Een correcte verloning met interessante extra-legale voordelen (waaronder een groepsverzekering en hospitalisatieverzekering).

 

 

Interesse

Bezorg ons jouw CV en motivatiebrief voor 9 april via [email protected]. Voor bijkomende inlichtingen over Damiaanactie kan je een kijkje nemen op www.damiaanactie.be of ons volgen op Facebook, Instagram of Twitter.