Fundraising Manager ad interim (M/V/X)

Binnen Damiaanactie is het Fundraising & Communication Department verantwoordelijk voor de fondsenwerving via verschillende kanalen alsook voor het informeren en het vergroten van het bewustzijn over het werk van de organisatie. 

Voor het tijdelijke aansturen van het Fundraising team en van de fundraising activiteiten naar het grote publiek is dit departement op zoek naar een 

 Fundraising Manager ad interim (M/V/X) 

 Hou je van uitdagingen? Je bent een expert in direct marketing en je hebt een ruime ervaring in direct mailing? Je goochelt met cijfers? Je denkt toch ook “digitaal” en wil bijdragen aan de evolutie van onze organisatie? Ga je graag zelf aan de slag en kan je een team begeleiden? Denk je, net als wij, dat samenwerking de sleutel is om de positie en het imago van Damiaanactie te versterken en onze missie te verwezenlijken? Wees welkom! 

 Als Fundraising Manager draag je bij aan de missie van het departement door in te staan voor de inzameling van fondsen bij het grote publiek. Met jouw team informeer je het Belgische publiek en donateurs over het werk van Damiaanactie en werft privé-fondsen om de projecten van de organisatie mogelijk te maken. Via off- en online direct marketing bereik je je doelgroepen met als hoofdobjectief giften in te zamelen. 

Je rapporteert aan en je werkt nauw samen met de Head of Fundraising & Communication alsook je collega’s binnen en buiten het departement om de coherentie van de campagnes en de acties te vrijwaren. 

 Je belangrijkste verantwoordelijkheden zijn 

 • Opvolgen van de jaarlijkse planning en het budget van de offline en online fundraising campagnes (direct mailing, telemarketing, e-dm, …) 
 • De fondsenwervingsdossiers (bv. direct mailing) leiden en opvolgen: analyseren, bepalen en opvolgen van objectieven, segmenten, acties en resultaten. 
 • Uitwerken van bepaalde (online) alternatieve methoden voor de inzameling van fondsen, in overleg met de andere collega’s van het departement. 
 • Zorgen voor het fundraising luik van de transversale initiatieven en campagnes (zoals bv. de jaarlijkse januaricampagne). 
 • Verzamelen, analyseren en het in rapporten gieten van de financiële resultaten, verbeteringsacties ondernemen en de impact ervan opvolgen. 
 • Zorgen voor een efficiënt beheer van de donateurs database om het goed functioneren, een correcte rapportering en datakwaliteit te garanderen, met ondersteuning van je team. 
 • Een vertrouwensrelatie met interne en externe stakeholders / leveranciers opbouwen en onderhouden om een goede samenwerking te garanderen en de lopende projecten tot een goed einde te brengen. 
 • De fundraising lead opnemen in het transversaal IT/CRM-project, voor bepaalde onderdelen van het luik vernieuwing van de donateurs database. 
 • Het Fundraising team beheren en motiveren in het breder kader van de transformatie van de organisatie; teamleden coachen en zorgen voor hun ontwikkeling. 

 

Jouw profiel 

 • Ruime ervaring in het Marketing/Economie/Financiën domein en in een gelijkaardige functie. 
 • Analytisch ingesteld, sterk met cijfers en budgetopvolging. 
 • Ervaring in fondsenwervingscampagnes, direct mailing, direct marketingtechnieken. 
 • Voldoende kennis of interesse voor digitale marketing. 
 • Ervaring met CRM-systemen (kennis van Espadon is een pluspunt). 
 • Kennis van het grafische proces, fases van een campagne, briefingtechnieken. 
 • Redactionele vaardigheden. 
 • Positief gericht, zelfbewust en een team kunnen engageren en motiveren. 
 • Het overzicht bewaren, plannen en prioriteiten stellen, zowel voor het team als voor jezelf. 
 • De functie zowel operationeel als strategisch kunnen invullen. 
 • Gestructureerd, georganiseerd en procesgericht denken. 
 • Diplomatisch, met onderhandelingsvaardigheden, in staat zijn dienstverleners aan te sturen. 
 • Zelfstandig en snel werken onder strakke deadlines, met aandacht voor details. 
 • Drietalig Nederlands, Frans en Engels.  
 • De Damiaanactie waarden onderschrijven en bereid zijn om bij te dragen aan het bevorderen van de visie van Damiaanactie. 

 Wij bieden 

 • Een tijdelijk contract van 15/10/2021 tot en met 30/06/2022. 
 • Een zinvolle en geëngageerde job in een groeiende organisatie met gedreven collega’s. 
 • Een aantrekkelijk bezoldigingspakket. 

 

Interesse? 

Stuur je CV en motivatiebrief naar [email protected]