De gevolgen van corona op de dagelijkse werking van Damiaanactie

Het leven gaat in lockdown, ook in landen waar Damiaanactie actief is. Zo’n lockdown heeft, net als bij ons, grote gevolgen voor de inwoners. Niet alleen op economisch -, maar ook op gezondheidsvlak. Bovendien hebben veel tbc- en leprapatiënten dagelijkse verzorging nodig, wat de situatie er niet makkelijker op maakt.

Corona wereldwijd

De wereld gaat op slot en mensen moeten massaal telewerken. Een begrijpelijke en noodzakelijke maatregel. Maar zo’n lockdown brengt ook veel problemen met zich mee, zeker voor tbc- en leprapatiënten. Velen kunnen niet meer gaan werken of naar een gezondheidscentrum voor hun dagelijkse behandeling. Ook hebben ze vaak geen toegang meer tot medicatie of andere medische zorgen. En ook de opsporing van patiënten is zo goed als overal stilgelegd. Het risico op de toename van ernstig zieke patiënten, of mensen die een resistente vorm van tbc ontwikkelen, verhoogt met de dag.

Wat doet Damiaanactie?

Damiaanactie doet er alles aan om de situatie in elk projectland onder controle te krijgen. In DR Congo en India bijvoorbeeld geven medewerkers een grote voorraad medicijnen mee aan patiënten die in quarantaine moeten. “Zo garanderen we dat ze hun behandeling kunnen verderzetten.”, zegt een lokale werknemer uit Kinshasa. “De dagelijkse verzorging en opvolging valt namelijk grotendeels weg.”

Ook in Bangladesh doen ze hun uiterste best. Een lokale medewerker: “We zijn zelf ook bang om het coronavirus op te lopen. Toch doen we er alles aan om onze patiënten te helpen en te verzorgen. We volgen de strikte maatregelen op, en dragen maskers, handschoenen en beschermende kledij. Het veldwerk en de actieve opsporing van patiënten moesten we stopzetten, en we vrezen voor ernstige gevolgen. Het zijn moeilijke tijden, maar we doen ons best om onze medewerkers gemotiveerd te houden en om ons werk zo goed mogelijk verder te zetten.”

Ook in Guinee is Damiaanactie actief betrokken bij de inperking van het coronavirus. Zo werd er bijvoorbeeld een risicobeperkend plan opgesteld. Bovendien voorziet Damiaanactie sinds de ebolacrisis maandelijks preventiekits voor infectiebestrijding in Guinee. Beschermend materiaal dat nu erg van pas komt voor het lokaal personeel.

En wat na de crisis?

“Ook de economische situatie zal voor velen problematisch zijn na de crisis”, vertelt een medewerker uit Bangladesh. “Het aantal mensen dat effectief geneest van tbc zal daardoor slinken. Minder geld, betekent minder kwalitatief voedsel. En zoveel te minder je eet, zoveel te kleiner je kans op genezing van tbc.”

Bovendien vreest ons medisch personeel dat het aantal nieuwe (multiresistente) tbc-besmettingen zal stijgen na de crisis. Omdat velen tijdens de lockdown geen toegang hebben tot medische zorgen, of tot hun tbc-medicatie. Damiaanactie bereidt zich voor op ernstige gevolgen. Sociaaleconomische hulp in de vorm van voedselprogramma’s zal nodig zijn om de lokale bevolking te steunen na deze moeilijke periode.

We zetten ons werk omtrent lepra- en tbc-bestrijding zo goed mogelijk voort, maar we volgen de maatregelen op, om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Al het lokaal personeel en de vrijwilligers die onvermoeibaar blijven doorwerken zijn helden voor ons. MERCI voor jullie doorzettingsvermogen, kracht en moed. Laten we hopen dat deze crisis snel voorbij is. #samentegencorona