Laten we de daklozen in Brussel steunen tijdens deze coronacrisis

De coronacrisis brengt daklozen met tuberculose in gevaar. Damiaanactie biedt hen onderdak gedurende hun behandeling, maar wat als de behandeling afloopt?

 

Het zijn moeilijke tijden voor iedereen, ook voor de daklozen in ons land. Vooral de daklozen met tuberculose vormen een enorme risicogroep.

Voor hen vindt en financiert Damiaanactie huisvesting gedurende hun tbc-behandeling, in het kader van het door BELTA opgezette tuberculoseproject. Maar door de coronacrisis zal deze huisvesting noodzakelijk zijn totdat Covid-19 geen bedreiging meer vormt.

 

Waarom?

We kunnen het ons niet veroorloven om deze mensen na afloop van hun behandeling gewoon weer op straat te zetten. Door hun voorgeschiedenis met tuberculose in de longen zijn ze veel te kwetsbaar voor het coronavirus.

We zoeken dus naar extra middelen, om hen onderdak te geven, ook nadat hun behandeling afgerond is.

 

Damiaanactie heeft nu meer dan ooit nood aan solidaire steun. Wil jij ons helpen?

Doe een gift online of op het rekeningnummer BE05 0000 0000 7575.