“We kunnen niet iedereen testen”

Tbc blijft een groot probleem in Guinee. En ook de resistente vorm, multiresistente tbc, maakt veel slachtoffers in het land. Maar de middelen ontbreken er om iedereen te testen.

Dr. Diallo werkt als arts op de afdeling voor tbc en multiresistente tbc (MDR-TB) in Ignace Deen. Een gezondheidscentrum in Conakry. Hij stelt diagnoses en start behandelingen op. Patiënten die te zwak zijn om thuis verzorgd te worden blijven gehospitaliseerd in Ignace Deen.

Vezorging door familieleden 
Dr. Diallo: “Wij behandelen de patiënten, maar het zijn hun familieleden die hen eten en drinken geven. Ze laten hun baan vallen en komen bij de patiënt ‘inwonen’. Dat is niet evident zonder geld. Gelukkig neemt Damiaanactie de kosten van de behandeling en hospitalisatie op zich.”

Familie besmet 
Deze familieleden raken soms ook besmet tijdens hun verblijf. “Maar we hebben de middelen niet om hen ook te testen of een preventieve behandeling te geven. Enkel mensen met symptomen worden getest”, vertelt dr. Diallo.

Onvoldoende middelen om iedereen op te sporen 
En dat geldt voor het hele land: “In heel Guinee zijn veel meer tbc-patiënten dan dat er behandeld worden. Ook op nationaal niveau ontbreken de fondsen om iedereen te bereiken.”

Artsen bang van tbc
Maar dat is niet het enige probleem. Veel dokters willen niet werken met tbc-patiënten. “Ze verdienen er niet veel aan omdat patiënten gratis behandeld worden. Bovendien zijn ze bang zelf besmet te raken. Dat was ik vroeger ook, maar nu niet meer. Ik weet hoe ik mezelf moet beschermen. Het contact met patiënten is voor mij vandaag erg lonend. Mijn doel is om Guinee tbc-vrij te maken”, besluit dr. Diallo.