Echte verhalen

Samen in de strijd tegen lepra en tbc.

Hoe voelt het om tuberculose te krijgen? Of om uitgesloten te worden omdat je lepra hebt? En wat drijft een vrijwilliger of medewerker om zich iedere dag opnieuw in te zetten?

Je leest het in hun verhalen.

Verhalen

Verhalen

Vorige Volgende

Afghanistan

Een beter systeem om speeksel te vervoeren in Nigeria

Damiaanactie zette een nieuw systeem op poten in Nigeria voor het transport van speekselstalen van en naar het labo, waar ze getest worden op tuberculose.  

Meer weten

Afghanistan

Mensen op vlucht voor oorlog zetten tbc-behandeling stop

Het gewapend conflict in Ituri (DR Congo) bracht een grote mensenstroom op gang. Ook tbc-patiënten in de regio sloegen op de vlucht en zetten bijgevolg hun behandeling stop. Damiaanactie stelde een noodplan op om hen weer op te sporen.

Meer weten

Nepal

Prinses Astrid bezoekt leprapatiënten in Nepal en vecht zo tegen stigma

Prinses Astrid, ere-voorzitster van Damiaanactie, geeft leprapatiënten in Nepal een symbolische handdruk om stigma tegen te gaan.

Meer weten

Echte verhalen, dat zijn verhalen van mensen die getroffen zijn door lepra, tbc en leishmaniasis. Maar ook verhalen van collega's, hier en in het Zuiden. Verhalen van vrijwilligers en van donateurs.

Kortom, verhalen van iedereen die zich samen met ons inzet in de wereldwijde strijd tegen deze ziektes.

Overige verhalen