Echte verhalen

Samen in de strijd tegen lepra en tbc.

Hoe voelt het om tuberculose te krijgen? Of om uitgesloten te worden omdat je lepra hebt? En wat drijft een vrijwilliger of medewerker om zich iedere dag opnieuw in te zetten?

Je leest het in hun verhalen.

Verhalen

Verhalen

Vorige Volgende

Belgium

Laten we de daklozen in Brussel steunen tijdens deze coronacrisis

De coronacrisis brengt daklozen met tuberculose in gevaar. Damiaanactie biedt hen onderdak gedurende hun behandeling, maar wat als de behandeling afloopt?

Meer weten

Afghanistan

De gevolgen van corona op de dagelijkse werking van Damiaanactie

Zo’n lockdown heeft, net als bij ons, grote gevolgen voor de inwoners. Niet alleen op economisch -, maar ook op gezondheidsvlak. Bovendien hebben veel tbc- en leprapatiënten dagelijkse verzorging nodig, wat de situatie er niet makkelijker op maakt.

Meer weten

Democratic Republic of the Congo

Help jij Marie eten en genezen?

Marie heeft een resistente vorm van tuberculose. Ze wordt ondertussen behandeld, maar als ze niet genoeg eet is de kans groot dat ze alsnog sterft aan de ziekte.

Meer weten

Echte verhalen, dat zijn verhalen van mensen die getroffen zijn door lepra, tbc en leishmaniasis. Maar ook verhalen van collega's, hier en in het Zuiden. Verhalen van vrijwilligers en van donateurs.

Kortom, verhalen van iedereen die zich samen met ons inzet in de wereldwijde strijd tegen deze ziektes.

Overige verhalen