Inspirerende figuren

Tijdslijn

1/14
Le Père Damien, missionnaire belge, né et ordonné prêtre à Tremelo débarqua à Molokai pour soigner les personnes atteintes de la lèpre
Le Père Damien, missionnaire belge, né et ordonné prêtre à Tremelo débarqua à Molokai pour soigner les personnes atteintes de la lèpre.
Het team van Damiaanactie in de D.R. Congo stelt vast dat er een grote nood is aan tbc-bestrijding
Damiaanactie werkt steeds vaker met lokaal personeel.
Sinds 2010 is prinses Astrid erevoorzitster van Damiaanactie, een rol die zij met overgave opneemt.
In 2015 startten we in Brussel een project op voor dakloze tbc-patiënten.
Dr. Armand Van Deun werkt voor Damiaanactie.
Damiaanactie is een medische ontwikkelings-ngo: onafhankelijk, apolitiek en pluralistisch, met meer dan duizend medewerkers wereldwijd.
1873
Damiaan trekt in 1873 naar Molokaï waar hij leprapatiënten helpt die verbannen zijn naar het Hawaïaanse eiland. Hij is hun priester, woordvoerder, dokter, huizenbouwer, begrafenisondernemer, …. de steun en toeverlaat van velen. Damiaan krijgt uiteindelijk zelf lepra en sterft op Molokai aan de gevolgen van een longontsteking in 1889.
In 1954 roept Raoul Follereau 'Wereldlepradag' in het leven; toen nog 'Werelddag voor de Melaatsen'. Die vindt vandaag nog altijd elke laatste zondag van januari plaats en wordt intussen in meer dan 150 landen gevierd.
Verschillende verenigingen zamelen in België geld in voor mensen getroffen door lepra en organiseren jaarlijks 'Wereldlepradag'. Maar in 1964 besluiten ze hun krachten te bundelen: 'Damiaanaktie - Les Amis du Père Damien' is geboren.
Onder impuls van Damiaanactie ontstaat de Internationale Federatie voor Leprabestrijding - kortweg ILEP. Vandaag telt ILEP 13 leden die in 61 landen samen de helft van alle personen getroffen door lepra verzorgen.
Het team van Damiaanactie in de D.R. Congo stelt vast dat er een grote nood is aan tbc-bestrijding. Bovendien vertoont tbc veel gelijkenissen met lepra op vlak van bacteriën, geneesmiddelen en behandeling. Om onze middelen nog efficiënter in te zetten, start Damiaanactie voortaan met gecombineerde projecten: lepra en tbc. In 1979 verschijnt de eerste vlinder in ons logo.
Er is meer en meer bekwaam medisch personeel in de projectlanden, daarom werkt Damiaanactie steeds vaker met lokaal personeel. We concentreren ons hierbij op een goede omkadering van lokale mensen, telkens met de nodige werkingsmiddelen.
Leishmaniasis wordt veroorzaakt door een bloedparasiet: de leishmania. De vaakst voorkomende variant van de ziekte is 'cutane leishmaniasis'. Een vorm met gelijkaardige symptomen als lepra. Het eerste land waar we leishmaniasis bestrijden is Nicaragua.
Sinds 2010 is prinses Astrid erevoorzitster van Damiaanactie, een rol die zij met overgave opneemt. Daarmee treedt de prinses in de voetsporen van koningin Fabiola. Het Belgisch koningshuis heeft altijd een grote affiniteit gehad met onze organisatie.
2014 was een speciaal campagnejaar voor Damiaanactie. De organisatie werd 50 jaar. Een uniek moment! We zetten ons een halve eeuw in om mensen met lepra en tbc weer een mooie toekomst te geven. En dat willen we blijven doen.
In 2015 startten we in Brussel een project op voor dakloze tbc-patiënten. Hierbij steunen we BELTA-TBnet, die een gratis behandeling verstrekt voor alle tbc-patiënten in België. Damiaanactie voorziet een slaapplaats voor patiënten tijdens hun hele behandeling, deelt sociale cheques uit waarmee ze eten kunnen kopen, en betaalt het transport van en naar het ziekenhuis.
Dr. Armand Van Deun, toen werkzaam voor Damiaanactie, creëerde samen met partners een nieuwe behandeling voor multiresistente tbc. De 9 maanden behandeling is korter, doeltreffender, minder toxisch én goedkoper. De WHO raadde deze behandeling in 2016 officieel aan, en ondertussen wordt ze al in meer dan 35 landen gebruikt.
In juni 2018 ontvangt Damiaanactie de koninklijke titel. Deze wordt toegekend aan Belgische verenigingen die 50 jaar ononderbroken bestaan. Daarnaast worden nog enkele andere criteria nagestreefd: goed beheer, een niet-winstgevend doel, vitaliteit en bestendigheid van de vereniging.
In januari 2020 bezocht prinses Astrid de projecten van Damiaanactie in Nepal. Ze huldigde een nieuw tbc-centrum in, maar ze ging ook op bezoek bij enkele lepra- en tbc-patiënten. Ze luisterde naar hun verhalen, en gaf hun een handdruk. Hiermee verzet de prinses zich uitdrukkelijk tegen het hardnekkige stigma dat nog steeds op lepra en tbc rust.
Damiaanactie is een medische ontwikkelings-ngo: onafhankelijk, apolitiek en pluralistisch, met meer dan duizend medewerkers wereldwijd. Zij binden al jaren de strijd aan tegen drie armoedeziektes. Vandaag is dit niet anders. De ziektes stigmatiseren en maken heel wat slachtoffers. Maar deze drie ziektes zijn geneesbaar. Via gerichte acties in het Zuiden en het Noorden gaat Damiaanactie aan de slag. We blijven ons inzetten om ook de meest kwetsbaren in de samenleving te helpen.
Le Père Damien, missionnaire belge, né et ordonné prêtre à Tremelo débarqua à Molokai pour soigner les personnes atteintes de la lèpre
1873
1954
Le Père Damien, missionnaire belge, né et ordonné prêtre à Tremelo débarqua à Molokai pour soigner les personnes atteintes de la lèpre.
1964
1966
Het team van Damiaanactie in de D.R. Congo stelt vast dat er een grote nood is aan tbc-bestrijding
1970
Damiaanactie werkt steeds vaker met lokaal personeel.
1990
1994
Sinds 2010 is prinses Astrid erevoorzitster van Damiaanactie, een rol die zij met overgave opneemt.
2010
2014
In 2015 startten we in Brussel een project op voor dakloze tbc-patiënten.
2015
Dr. Armand Van Deun werkt voor Damiaanactie.
2016
2018
2020
Damiaanactie is een medische ontwikkelings-ngo: onafhankelijk, apolitiek en pluralistisch, met meer dan duizend medewerkers wereldwijd.
2020

Wij dagen onszelf keer op keer uit om met een frisse blik naar onze werking te kijken. Maar het humanitair werk van pioniers als Damiaan, Frans Hemerijkx, Claire Vellut en Raoul Follereau blijft hierbij een inspiratiebron.

Inspirerende figuren

Le Père Damien, missionnaire belge, né et ordonné prêtre à Tremelo débarqua à Molokai pour soigner les personnes atteintes de la lèpre.

Damiaan

Damiaan was een Belgische pater en missionaris, geboren en getogen in Tremelo. Hij vertrok in 1873 naar het eiland Molokaï, waar mensen getroffen door lepra naartoe gestuurd werden in afzondering. Hij bouwde hier een gemeenschap op voor hen. Hij legde wegen aan, bouwde klinieken, scholen, huizen en kerken. En hij vervulde de rol van dokter, verpleger, begrafenisondernemer en timmerman. Hij kreeg uiteindelijk zelf lepra en stierf aan de gevolgen van een longontsteking op 49-jarige leeftijd.

Lees hier meer over Damiaan

Wil je nog meer weten over Damiaan? Breng een bezoek aan het Damiaanmuseum in Tremelo.

Médecin flamand, Frans Hemerijckx était un spécialiste de la lèpre.

Frans Hemerijckx

De Vlaamse Frans Hemerijckx was een arts gespecialiseerd in lepra, en wordt gezien als de grondlegger van de moderne leprabestrijding. Hij was tegen het isoleren van patiënten omdat dit het stigmatiseren in de hand helpt. Bovendien kregen getroffen personen hier volgens hem niet de juiste zorgen. Hij richtte ‘klinieken onder de bomen op’, waarbij medisch personeel tot bij de patiënt zelf gaan en niet omgekeerd. Dit principe wordt vandaag nog steeds wereldwijd toegepast.

Claire Vellut was een arts gespecialiseerd in lepra.

Claire Vellut

De Antwerpse Claire Vellut was een arts gespecialiseerd in lepra. Ze werd in 1954 door dr. Frans Hemerijckx uitgenodigd om naar India te komen en mee het project ‘klinieken onder de bomen’ op te zetten. In 1992 richtte dr. Claire Vellut, zelf lid van Damiaanactie sinds lange tijd, Damien Foundation Trust India op. De Indische afdeling van de organisatie. In 2013 stierf ze op 87-jarige leeftijd. Ze zou meer dan 31.000 patiënten behandeld hebben gedurende haar tijd in Polambakkam, India.

Raoul Follereau est à l’origine de la « Journée mondiale de la lèpre » et de la création de la fondation Raoul Follereau.

Raoul Follereau

De Franse schrijver, journalist en advocaat, Raoul Follereau, is de oprichter van Wereldlepradag en de stichting Raoul Follereau. Deze organisatie bevordert de strijd tegen lepra en armoede, en zet in op toegang tot onderwijs voor iedereen. Hij zette zich tijdens zijn leven in voor leprapatiënten overal ter wereld. Hij was hun woordvoerder en gaf duizenden conferenties om geld in te zamelen. Met dit geld bouwde hij een gemeenschap voor mensen getroffen door lepra in Ivoorkust.

Damiaan
Frans Hemerijckx
Claire Vellut
Raoul Follereau