Integriteit

De belangrijkste waarden van Damiaanactie zijn pluralisme, onafhankelijkheid, integriteit, verantwoordelijkheid en respect. Damiaanactie definieert zich als een non-profitorganisatie die openstaat voor iedereen en alle vormen van discriminatie weigert. Ze is onafhankelijk op politiek, religieus en financieel vlak.

In juni 2018 ondertekende Damiaanactie het Charter Integriteit voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking en verbond zich ertoe instrumenten in te voeren om de integriteit, de transparantie en de ethiek zo goed mogelijk te garanderen.

Sommige van deze mechanismen bestaan al langer. Er worden regelmatig audits uitgevoerd, intern op het hoofdkantoor van Damiaanactie en extern in de programmalanden. Damiaanactie is eveneens lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF).

Andere zijn recenter. De ethische code is een van de maatregelen die wij hebben ingevoerd als onderdeel van ons integriteitsbeleid. Deze ethische code bevat algemene principes en afspraken volgens welke Damiaanactie medewerkers, en verschillende belanghebbenden van de organisatie, geacht worden te werken en te handelen.

Als u een integriteitsprobleem wilt melden, gebruik dan het e-mailadres: ethics@damien-foundation.be.