Integriteit

Integriteit

 

De belangrijkste waarden van Damiaanactie zijn pluralisme, onafhankelijkheid, integriteit, verantwoordelijkheid en respect. Damiaanactie definieert zich als een ngo die openstaat voor iedereen en alle vormen van discriminatie weigert. Ze is onafhankelijk op politiek, religieus en financieel vlak.

In juni 2018 ondertekende Damiaanactie het Charter Integriteit voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking  en verbond zich ertoe instrumenten in te voeren om de integriteit, de transparantie en de ethiek zo goed mogelijk te garanderen.

Sommige van deze mechanismen bestaan al langer. Er worden regelmatig audits uitgevoerd, intern op het hoofdkantoor van Damiaanactie en extern in de programmalanden. Damiaanactie is eveneens lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF).

Andere, zoals de ethische code die wij invoerden in het kader van ons integriteitsbeleid, zijn recenter in werking getreden. Deze ethische code bevat algemene principes en afspraken volgens welke Damiaanactie medewerkers, en verschillende belanghebbenden van de organisatie, geacht worden te werken en te handelen.

Momenteel wordt het rapporteringsmechanisme dat gekoppeld is aan de ethische code, uitgewerkt. In afwachting hiervan zullen we ons best doen om eventuele klachten zo snel mogelijk te behandelen. Wij danken je voor jouw begrip.

Als je een integriteitsprobleem wil melden, kun je gebruik maken van het e-mailadres [email protected].