Waarom hebben wij je hulp nodig?

  • Omdat elke 2 minuten 1 persoon besmet raakt met lepra. Deze ziekte veroorzaakt ernstige verminkingen en handicaps.
  • Omdat elke 2 minuten 40 personen besmet raken met tuberculose.
  • Omdat 1 miljoen mensen jaarlijks besmet raken met leishmaniasis. Deze ziekte leidt tot chronische zweren, misvormingen en sociale uitsluiting.

Als deze ziektes op tijd worden opgespoord en behandeld, dan zijn ze perfect geneesbaar. Helaas hebben de slachtoffers hebben vaak geen toegang tot kwalitatieve gezondheidszorg.

Dankzij jouw gift creëren onze teams op het terrein weer een mooie toekomst voor mensen met lepra, tuberculose of leishmaniasis.

Jij kan het verschil maken in hun leven. Elke gift telt, hoe groot of klein ook. Jij kiest zelf volledig hoe vaak en hoeveel je geeft.

Eenmalige gift

Geef een patiënt weer hoop en schenk meteen een behandeling via een eenmalige gift.

don-ponctuel-action-damien

… of doneer elke maand

Creëer een blijvende impact voor getroffen personen en hun familie met een maandelijkse gift.

don-mensuel-action-damien

Doe een maandelijkse gift

Je biedt iemand met lepra of tuberculose een voedingspakket aan.

20€/maand

Je helpt iemand met lepra of tuberculose aan een mooie toekomst.

50€/maand

Je geneest iemand met lepra of tuberculose.

Of maak je gift over op rekening BE05 0000 0000 7575 (vrije mededeling: 2512).
Voor een totaalbedrag aan giften vanaf 40 euro op jaarbasis, krijgt je tot 45% terug in de vorm van een belastingvermindering.

Uit naam van alle patiënten, bedankt!

Wat doen wij met jouw giften?

Ontdek hoe wij jouw gift per land inzetten om mensen met lepra en tbc te genezen. Of lees in ons Activiteitenrapport hoe wij onze inkomsten op het terrein en in België besteden. Je kunt erop vertrouwen dat Damiaanactie haar fondsenwervende activiteiten permanent evalueert en op een ethische manier uitvoert. Ook zijn wij lid van de Vereniging voor Ethische Fondsenwerving (VEF).

Uw belastingvoordeel

Wist je dat je voor een totaalbedrag van minimum € 40 op jaarbasis recht hebt op een fiscaal voordeel? Hierdoor kan je van je totaalbedrag aan giften dit jaar tot 45% kan terugkrijgen in de vorm van een belastingvermindering.

Bekijk hier de veelgestelde vragen over dit onderwerp, of stuur een mailtje naar geven@damiaanactie.be

Dankjewel voor je steun.

Wist je dat?

Elk jaar bellen we enkele donateurs om hen te bedanken en een maandelijkse donatie aan te bieden. Jouw terugkerende hulp is namelijk onontbeerlijk om een verschil te maken op lange termijn, voor de patiënten en de hele samenleving.

Alvast bedankt daarvoor!

Dit is het nummer waarmee wij je desgevallend opbellen: +32(0)2 898 32 77.

In 2021 hielp Damiaanactie 283.247 nieuwe gevallen op te sporen in de landen waar de ziekte actief is.

Stel ons je vragen

Martine beantwoordt al je vragen over donaties voor Damiaanactie.

martine-droesbeke

Martine Droesbeke

Telefoon:
+32(0)2 422 59 20

Zij steunen Damiaanactie

Jean-Claude,
deed een gift via school

Mijn dochter Nele doet een buitenlandse stage bij Damiaanactie in het Ananadaban Hospital in Nepal. Ik deed een gift via haar school. We vernamen via Nele dat er ginds goede hulp geboden wordt aan de patiënten. Ik weet dat onze centen dus goed gebruikt worden.

Claire,
donateur

Ik steun Damiaanactie omdat het me hier aan niets ontbreekt. Dan denk ik aan degenen die niet eens basisbehoeften hebben. Ik heb 10 jaar in Congo gewoond en ben me bewust van de grote armoede.