Om haar team te versterken is Damiaanactie op zoek naar een

Volunteer Work & Education Manager (H/F/X)

Je bent je ervan bewust hoe waardevol een community van vrijwilligers is en de dagelijkse interactie met de vrijwilligers geeft je energie. Je beschikt over de nodige analytische, organisatorische en menselijke vaardigheden om deze community te leiden, te doen leven en te mobiliseren.

Jouw rol is een team te leiden om het vrijwilligersnetwerk in België te vitaliseren, ontwikkelen, versterken en duurzaam maken. Samen met het team ontwikkel je inhoudelijke acties met het oog op educatie, sensibilisering, fondsenwerving en het inzetten van vaardigheden van vrijwilligers om ons te ondersteunen in onze werking. Ernaast zorg je ook voor het uitrollen van deze activiteiten.

Het team bestaat uit één Nederlandstalige en één Franstalige netwerkverantwoordelijke en een backofficemedewerker. Je werkt nauw samen met het communicatieteam en alle (inter)nationale medewerkers. Je rapporteert aan het Hoofd Communicatie, Fondsenwerving & Vrijwilligerswerk.

Je belangrijkste verantwoordelijkheden zijn:

 • Het vrijwilligerswerkteam leiden bij de efficiënte uitvoering van zijn missie, de teamleden coachen en zorgen voor hun ontwikkeling.
 • De strategie voor de vrijwilligerswerking en vorming tot solidair wereldburgerschap ontwikkelen, prioriteiten vastleggen, actieplannen en budgetten opstellen.
 • Het netwerk van vrijwilligers structureren en de nodige maatregelen nemen om te zorgen voor lokale verankering en diversiteit binnen het netwerk.
 • De werking en bijhorende acties voortdurend verbeteren (van ontwikkeling tot het uitrollen ervan door de teamleden) en ervoor zorgen dat ze aan de doelstellingen voldoen.
 • Resultaatgerichte indicatoren vaststellen en daarover regelmatig rapporteren.
 • Zorgen voor een continue communicatiestroom en interactie met het vrijwilligersnetwerk (inclusief het online vrijwilligersplatform).
 • De voortdurende ontwikkeling van de online vrijwilligersplatform sturen (transactie- en communicatieplatform).

Met name op het gebied van vorming tot solidair wereldburgerschap:

 • De nodige fondsen werven door het beantwoorden van projectoproepen en het aanvragen van subsidies bij de aangewezen instellingen.
 • Een vertrouwensrelatie opbouwen met partners uit de onderwijswereld (al dan niet vrijwilligers, deskundigen op het gebied van pedagogie, …) om bij te dragen aan het ontwerp en de voortdurende verbetering van het onderwijsmateriaal.
 • De uitvoering van het educatief aanbod op zich nemen.
 • Programma’s ontwikkelen voor het netwerk van vrijwillige schoolanimatoren en zorgen voor de coördinatie van de acties in de scholen.

Je profiel:

 • Je hebt een universitair diploma of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je hebt minstens 5 jaar beroepservaring, idealiter in het leiden van een (vrijwilligers)netwerk, en enkele jaren ervaring als manager.
 • Je bent drietalig Frans, Nederlands en Engels.
 • Je bent een uitstekende people manager.
 • Je bent in staat om op pragmatische manier een zowel operationele als strategische functie in te vullen
 • Je hebt ervaring als projectmanager.
 • Je bent structuur-, organisatie- en procesgericht in je denken.
 • Je hebt het vermogen om betrokkenheid te genereren en je kan goed in team werken.
 • Je onderschrijft de waarden van Damiaanactie en bent bereid om bij te dragen aan de verwezenlijking van onze missie.

Wij bieden je

 • Maatschappelijk relevant en betrokken werk in een snel veranderende organisatie met gemotiveerde collega’s.
 • Een voltijds contract voor onbepaalde duur.
 • Een salarispakket dat een groepsverzekering en hospitalisatieverzekering omvat, alsook de nodige steun voor de uitoefening van de functie (gsm, bedrijfswagen of mobiliteitsbudget).

Interesse?

Stuur uw CV en motivatiebrief ten laatste tegen 29 januari 2023 ter attentie van Dhr Simon Verniers via SimonVerniers@michaelpage.be

Gepubliceerd op 13 januari 2023

Over Damiaanactie

Damiaanactie is een Belgische medische non-profitorganisatie die sinds 1964 actief is en aanwezig is in 14 landen. In Brussel steunt Damiaanactie het project BELTA, waarmee dakloze tuberculosepatiënten tijdens hun moeilijke langdurige behandeling gehuisvest kunnen worden. Het is de missie van Damiaanactie om mensen te helpen die lijden aan lepra, tuberculose en andere besmettelijke ziekten zoals leishmaniasis. De organisatie doet dit door de toegang tot de gezondheidszorg te maximaliseren via opleiding van plaatselijk personeel, onderzoek en gerichte medische activiteiten. Ook werkt de organisatie aan bewustmaking en voorlichting, vergemakkelijkt ze de revalidatie van patiënten, bestrijdt ze het stigma dat aan deze ziekten kleeft en stelt ze alle daarvoor benodigde middelen ter beschikking. Wereldwijd werken er meer dan 1000 mensen voor Damiaanactie, waarvan 38 specifiek in België.

Contact

Ariane Kina
Head of People & Organization Development

Voor meer informatie over human resources, geef Ariane een seintje. Ze beantwoordt met plezier je vragen.

Telefoon : +32(0)2 422 59 11