Tuberculose, wat is dat?

Tuberculose, of tbc, is de infectieziekte met het grootste aantal dodelijke slachtoffers ter wereld. Jaarlijks raken 10,6 miljoen mensen besmet en verliezen 1,3 miljoen mensen het leven. Tuberculose tast voornamelijk de longen aan. De ziekte wordt overgedragen via minieme speekseldruppels die in de lucht zweven wanneer een besmet persoon hoest, spreekt, of niest. 

Symptomen:

  • langdurig hoesten (2 weken of langer), fluimen met bloed erin (in een vergevorderd stadium) 
  • verlies eetlust en gewichtsverlies 
  • pijn in de borst 
  • koorts en nachtelijk zweten 

Behandeling:

De patiënt krijgt een mix van verschillende antibiotica, gedurende 6 maanden.

tuberculose images (3)

Tuberculose in cijfers

10,6 miljoen

mensen krijgen elk jaar tuberculose

1,3 miljoen

overlijdens op jaarbasis

87 %

kans op therapeutisch succes bij behandeling

Hier bestrijden wij de ziekte

Tuberculose komt in elk land ter wereld voor. De bacil van Koch (latente tuberculose) is asymptomatisch aanwezig bij een kwart van de wereldbevolking. Tussen 5 en 15% van deze gezonde dragers zal uiteindelijk actieve tuberculose ontwikkelen.

Tuberculose in Belgïe: wat doet Damiaanactie ?

Elk jaar worden er in België bijna 1000 nieuwe gevallen van tuberculose vastgesteld. 35% daarvan in de hoofdstad. Door de heropleving van tbc in ons land hebben we ervoor gekozen om het tuberculoseproject te steunen dat in Brussel werd opgericht door BELTA. Met de hulp die we verlenen aan BELTA kunnen dakloze tuberculosepatiënten worden opgevangen tijdens de duur van hun behandeling.

20170625 - BELGIQUE, BRUXELLES: Home Roi Baudouin et Fares, le 25 juin 2018. PHOTO OLIVIER PAPEGNIES / COLLECTIF HUMA

De verschillende vormen van tuberculose

Multiresistente tuberculose (MDR-TB)

Naast de ‘gewone’ vorm van tuberculose bestaan er ook gevaarlijkere varianten, waarbij de patiënt resistent is aan de belangrijkste tbc-medicijnen.

Wat is multiresistente tuberculose?

Je bent resistent aan de doeltreffendste eerstelijns tbc-medicijnen.

Hoe raak je besmet? 

Je kunt multiresistente tuberculose ontwikkelen op verschillende manieren:

  • vroegtijdig stoppen, of onnauwkeurig volgen van tuberculosebehandeling
  • medicijnen van slechte kwaliteit
  • directe besmetting door persoon met multiresistente tuberculose
Welke behandeling? 

Multiresistente tuberculose is moeilijker te behandelen dan tuberculose. De ziekte wordt behandeld met zogenaamde tweedelijns tbc-medicijnen.
Oude behandeling: 20 maanden | 54% genezingskans
Korte behandeling (ontwikkeld in samenwerking met Damiaanactie): 9 maanden | 84% genezingskans

Ultraresistente tuberculose (XDR-TB)

 

Wat is ultraresistente tuberculose?

Je bent resistent aan eerste- en tweedelijns tbc-medicijnen.

Hoe raak je besmet?

Je kunt ultraresistente tuberculose ontwikkelen op verschillende manieren:

 

  • vroegtijdig stoppen, of onnauwkeurig volgen van multiresistente tuberculose-behandeling
  • medicijnen van slechte kwaliteit
  • directe besmetting door persoon met ultraresistente tuberculose
Welke behandeling?

Deze vorm van tuberculose is nog moeilijker te behandelen dan multiresistente tuberculose.
Patiënten krijgen een behandeling op maat. De genezingskans ligt op 30%. 

Ziekte van Pott, of werveltuberculose

Tuberculose valt voornamelijk de longen aan. In 20% van de gevallen raken echter ook andere delen van het lichaam aangetast: lymfeklieren, wervels, nieren, huid, enz.

In het geval van bottuberculose raken de wervels aangetast door de tuberculosebacil en kunnen deze vernietigd worden. De ziekte treft vooral kinderen. Hun wervelkolom raakt gedestabiliseerd, waardoor deze kan breken en druk uitoefenen op het beenmerg. Dit kan leiden tot verlamming.

Om verlamming te voorkomen, moet de wervelkolom worden gestabiliseerd met een gipsen korset om de romp. Tegelijkertijd moet de patiënt gedurende 12 maanden anti-tuberculosemedicatie nemen. Getroffen personen die al gedeeltelijk verlamd zijn geraakt – vaak kinderen – kunnen het vermogen om te bewegen gedeeltelijk of volledig terugwinnen door middel van kinesitherapie.