De broers Samuel en Iron zijn 3 en 8 jaar oud. De jongens komen uit een gezin met vier kinderen. Hun vader Michel, is een militair (1e sergeant) en hun moeder Alice is huisvrouw.

Ondanks alle obstakels, strijden Michel en Alice voor het welzijn van hun gezin.In 2014 vestigde het gezin zich in commandokamp Mangengenge in Maluku, Congo, op ongeveer 80 kilometer van Kinshasa. In het kamp wonen de militaire gezinnen er in barakken onder precaire hygiënische omstandigheden.

Scheuren

In 2019 merkte mama Alice een huidinfiltratie met erythemateuze huiduitslag in haar gezicht, alsook knobbeltjes en barsten op haar beide voeten. Omdat ze niet wist waaraan ze leed, werd ze behandeld met lokale middeltjes. Helaas zonder enig succes.

Enkele maanden later, in augustus 2019, werd Michel, de vader van Samuel gearresteerd en in de gevangenis geplaatst wegens rebellie tegenover zijn oversten, dit naar aanleiding van de slechte levensomstandigheden waarin zijn gezin verkeerde. Alice leefde toen zonder enige financiële steun in het commandokamp met haar vier kinderen.

Broodnodig

Alice verkocht brood in het kamp om haar gezin te kunnen onderhouden. Maar de laesies op haar gezicht werden steeds merkbaarder, waardoor niemand haar brood nog wou kopen. Dit zorgde ervoor dat ze niet genoeg eten meer kon voorzien voor haar kinderen, waardoor twee van haar kinderen aan ernstige ondervoeding leden en tragisch genoeg overleden in 2020.

In datzelfde jaar bracht een medisch team een bezoek aan het commandokamp voor de follow-up van twee aan lepra lijdende soldaten. Daar namen zij ook een kijkje naar moeder Alice’s aangezichtsletsels en naar de knobbeltjes en barsten op haar voeten. Ze werd gediagnosticeerd met lepra en in behandeling genomen.

Ook bij zonen Iron en Samuel, werd lepra vastgesteld. Bij hen werd vanaf dat moment ook een behandeling opgestart. Los van lepra vertoonde Samuel ook tekenen van ondervoeding, die speciale zorg vereisten. Gelukkig schoten het Papoose-project en RIAPED (Damiaanactie’s partner) ter hulp. Zij bezorgen het gezin van Alice nu voedselpakketten – speciaal aangepast aan de noden van volwassenen en kinderen. De pakketten bevatten maïsmeel, suiker, bonen, olie en melk, sojameel, aardnoten, rupsen en maïs. Op die manier wordt het gezin gedurende 6 maanden ondersteund met voedsel, zodat ze terug kunnen aansterken tijdens hun leprabehandeling.

Iedere moeder wil het beste voor haar kinderen. Help gezinnen zoals dat van Alice.

Gepubliceerd op 13 oktober 2021

Onze laatste verhalen uit Democratische Republiek Congo