In sommige streken in Burundi komt lepra nog steeds endemisch voor. Vooral kwetsbare families met een zwakke gezondheid lopen een verhoogd risico. Getroffen door lepra, komen ze vaak in een vicieuze cirkel van ziekte en armoede terecht. Wanneer zijn beide ouders lepra oplopen, besluit Elysée, op dat moment 7 jaar, van school te gaan. Vanaf dan werkt hij op het land om geld voor voedsel te verdienen, en zijn zieke ouders en jongere broertje te redden. Damiaanactie probeert de familie financieel te ondersteunen om zo de cirkel te doorbreken.

Meester Jean Bosco geeft al jarenlang les aan het tweede leerjaar in de basisschool van Shembe, in Burundi. Wanneer zijn leerling Elysée gedurende langere tijd niet meer opdaagt in de les, besluit hij de familie thuis op te zoeken. Daar verneemt hij dat Elysées ouders getroffen zijn door lepra. Dankzij de steun van Damiaanactie is de behandeling gratis in Burundi, maar de ziekte zorgt er wel voor dat zijn ouders amper nog kunnen werken. Het gezin lijdt honger en kan de schoolkosten niet langer betalen.

Om zijn ouders en jongere broer Samuel te redden, besluit Elysée op de rijstplantage te gaan werken. Daar verdient hij net genoeg om in hun levensonderhoud te voorzien. Een prachtig gebaar naar zijn familie toe, maar meester Jean Bosco benadrukt dat Elysée zijn toekomstdroom om arts te worden in rook zal zien opgaan, als hij zijn school niet afwerkt. Ook zijn ouders zitten in zak en as, en vrezen dat Elysée en Samuel hun hele leven in armoede zullen doorbrengen.

Dit hoeft echter niet zo te zijn. Damiaanactie helpt patiënten niet alleen medisch, maar biedt ook socio-economische ondersteuning voor families. Zo voorzien we startkapitaal aan de ouders van Elysée voor de opstart van een winkeltje. Ook bekostigen we tijdelijk het inschrijvingsgeld en schoolmateriaal zodat Elysée en zijn broer terug naar school kunnen. Want elk kind heeft recht op toekomstperspectief.

Wil je gezinnen zoals dat van Elysée helpen? Dat kan! Steun ons met een eenmalige of terugkerende gift.

Gepubliceerd op 01 september 2022

Onze laatste verhalen uit Burundi