Met een gemiddeld jaarlijks inkomen van 270 euro per persoon, is Burundi het armste land ter wereld. 40 procent van de bevolking verkeert in hongersnood. Bovendien ligt de bevolkingsdichtheid er zes keer hoger dan het wereldwijd gemiddelde, waardoor ziektes als lepra en tuberculose zich heel snel verspreiden.

Onze impact in 2023

Burundi

Sinds
1964

Projectverantwoordelijke
Dr Michel Sawadogo

Behandelde ziektes

Opgespoorde patiënten in de loop van het jaar

Lepra
248

Tuberculose
7 799

Multiresistente tuberculose
50

Personen die op sociaaleconomisch vlak werden begeleid

Lepra
1 424

Tuberculose
50

  • Ministerie van Volksgezondheid, Geïntegreerd nationaal tbc- en lepraprogramma (PNILT)
  • Service Yezu Mwiza (SYM)

Opvang van multiresistente tuberculosepatiënten in het Kibumbu-centrum

In Burundi verzorgt Damiaanactie multiresistente tuberculosepatiënten in het Kibumbu Referentiecentrum, op zo’n 60 km van Bujumbura. Het centrum biedt onderdak aan 60 patiënten, die met de grootste zorg omringd worden. Om aan te sterken, krijgen patiënten tijdens hun verblijf in het ziekenhuis 3 maaltijden per dag aangeboden. Ook dekens, verzorgings- en ontspanningsmateriaal staan te hunner beschikking.

Sinds 2023 ondersteunt Damiaanactie het nationaal tbc-programma van de overheid in de uitrol van orale therapieën voor de behandeling van multiresistente tuberculose. Daarnaast willen ze snelle diagnostische tests op grote schaal inzetten om geïnfecteerde personen makkelijker op te sporen.

Lepra komt nog steeds voor in 6 van de 18 provincies

Ten gevolge van fysieke handicaps of sociale uitsluiting, hebben leprapatiënten het vaak moeilijk om een job te vinden. Daarom voorzien Damiaanactie en een lokale ngo in Burundi kleine projecten waar ex-patiënten aan de slag kunnen en aldus in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. In totaal worden 26 verenigingen van ex-patiënten op die manier ondersteund, goed voor bijna 500 leden. Leden zijn actief in de landbouw en de geitenfok, zijn betrokken bij de financiering van de microprojecten, doen aan welzijnswerk, en dragen bij tot de bewustwording en opsporing van lepra bij de bevolking.

De laatste verhalen uit Burundi