Om haar team te versterken is Damiaanactie op zoek naar

Vrijwillige schoolanimatoren

Door zich te richten tot kinderen en jongvolwassenen vormt Damiaanactie jongeren tot wereldburgers. Dankzij verschillende tools en activiteiten helpt ze hen om verantwoordelijke, actieve, kritische en solidaire burgers. Damiaanactie wenst

 • hen de basiskennis bij te brengen over de toegang tot gezondheidszorg ;
 • hen te laten nadenken over solidariteit, vriendschap en internationale verstandhouding ;
 • hen aan te zetten tot actie, om hen te sensibiliseren over de rol en de principes van een organisatie die zich inzet ten voordele van mensen met lepra, tuberculose en andere ziektes die in het bijzonder de meest kwetsbare bevolkingsgroepen treffen.

Taken

De vrijwillige animator zal animaties en activiteiten moeten organiseren voor kinderen en jongeren van 4 tot 15 jaar in het kader van hun schoolactiviteiten. Enkele voorbeelden :

 • De film van de lepracampagne van het laatste weekend van januari vertonen;
 • Via de bijhorende tools een activiteit animeren die uitlegt hoe Damiaanactie actief patiënten opspoort in de meest afgezonderde gebieden ;
 • Uitleggen dankzij de pedagogische tools hoe ze patiënten helpt genezen en voor de broodnodige sociaaleconomische steun zorgt voor de meest kwetsbare groepen.
 • Jongeren laten ontdekken dat Damiaanactie ook aan wetenschappelijk onderzoek doet, hoe ze lokale bevolkingsgroepen informeert, stigmatisering bestrijdt en lokaal personeel opleidt.
 • Een stand bemannen tijdens beurzen en/of festivals.

De gevraagde vaardigheden

 • Je profiel
  • Goed zijn in het omgaan met mensen.
  • Over goede vaardigheden beschikken om te communiceren en om groepen te animeren.
  • Graag zijn/haar kennis delen.
  • Kunnen erkennen dat elk kind verschillend is.
  • Zich kunnen aanpassen aan het leerniveau van elke leerling.
 • Voorwaarden
  • Minstens 18 jaar oud zijn.
  • Het vrijwilligerscharter van Damiaanactie respecteren.
  • Een goede kennis van het Nederlands OF het Frans hebben.
  • Een recent uittreksel van zijn strafblad kunnen voorleggen.
 • Bijkomende troeven
  • Al met jongeren hebben gewerkt.
  • Een link hebben of hebben gehad met jongerenorganisaties en/of een pedagogische opleiding gelinkt aan de functie (animator, opvoeder, leerkracht, …).
  • kan een school overtuigen om Damiaanactie te steunen (enthousiasme).

Wanneer vragen we je beschikbaar te zijn

Overdag (in de week en/of ‘s weekends). Naargelang de tijd waarover u beschikt en die u ter beschikking wil stellen. Af te spreken met de Coach Educatie & Sensibilisering.

Omkadering en opleiding

Elke vrijwilliger volgt een basisopleiding om animaties te geven en om groepen jongeren te omkaderen. Deze opleiding omvat een specialisatie inzake animatietools en wordt gegeven door een coach educatie. Opfriscursussen zijn gepland. Plaats: De opleiding vindt plaats in Waals-Brabant voor Franstaligen en in het noorden van het land voor Nederlandstaligen.

Interesse?

Meer informatie? Stuur je vragen per e-mail of bel ons op: +32 2 422 59 13.

Gepubliceerd op 16 januari 2023

Word vrijwilliger

Jouw inzet en tijd zijn goud waard. Dankzij jouw hulp kunnen we de meest kwetsbaren levensnoodzakelijke hulp bieden.

Over Damiaanactie

Damiaanactie is een Belgische medische non-profitorganisatie die sinds 1964 actief is en aanwezig is in 14 landen. In Brussel steunt Damiaanactie het project BELTA, waarmee dakloze tuberculosepatiënten tijdens hun moeilijke langdurige behandeling gehuisvest kunnen worden. Het is de missie van Damiaanactie om mensen te helpen die lijden aan lepra, tuberculose en andere besmettelijke ziekten zoals leishmaniasis. De organisatie doet dit door de toegang tot de gezondheidszorg te maximaliseren via opleiding van plaatselijk personeel, onderzoek en gerichte medische activiteiten. Ook werkt de organisatie aan bewustmaking en voorlichting, vergemakkelijkt ze de revalidatie van patiënten, bestrijdt ze het stigma dat aan deze ziekten kleeft en stelt ze alle daarvoor benodigde middelen ter beschikking. Wereldwijd werken er meer dan 1000 mensen voor Damiaanactie, waarvan 38 specifiek in België.

Contact

Emmanuelle Adam
Volunteer Work Manager A.I.

Voor meer informatie over vrijwilligers bij Damiaanactie, geef Emmanuelle een seintje. Ze beantwoordt met plezier je vragen.

Telefoon : +32(0)2 422 59 11