Om haar Educatie- en sensibiliseringsinitiatieven te versterken, is Damiaanactie op zoek naar

Vrijwillige schoolanimatoren

Door zich te richten tot kinderen en jongvolwassenen vormt Damiaanactie jongeren tot wereldburgers.

Ons doel? Kinderen en jongeren zo vroeg mogelijk wijzen op het belang van toegankelijk gezondheidszorg voor iedereen. En dit zonder sociale, culturele, economische en geografische belemmeringen.

In ons educatief aanbod komen waarden als respect en empathie aan bod. We willen hiermee de horizon van de jongeren verbreden en hen de wereld leren begrijpen, zodat ze hun plek erin kunnen vinden en hun eigen keuzes maken. Op die manier zullen de leerlingen nadenken over wat zij in de praktijk kunnen ondernemen om uit te groeien tot actieve, geëngageerde burgers met verantwoordelijkheidszin.

Wat wordt er van vrijwillige schoolanimatoren verwacht?

Een vrijwillige schoolanimator organiseert en leidt interactieve sessies met leerlingen van het 1e leerjaar tot het 2e secundair. De activiteiten zijn gebaseerd op door onze vereniging ontwikkelde leermiddelen (presentaties, films, een didactische spel).

Welke vaardigheden en beschikbaarheid zijn vereist?

Om deze sleutelrol te kunnen vervullen, verwachten wij dat vrijwillige schoolanimatoren jongeren op een interactieve, didactische en leuke manier kunnen sensibiliseren. Ervaring met het faciliteren van groepen is uiteraard een pluspunt.
De activiteiten zullen voornamelijk tijdens de schooluren plaatsvinden.

Wat als ik vragen en/of interesse heb?

Meer informatie? Stuur je vragen per e-mail of bel ons op: +32 2 422 59 13.

Gepubliceerd op 12 januari 2023

Word vrijwilliger

Jouw inzet en tijd zijn goud waard. Dankzij jouw hulp kunnen we de meest kwetsbaren levensnoodzakelijke hulp bieden.

Over Damiaanactie

Damiaanactie is een Belgische medische non-profitorganisatie die sinds 1964 actief is en aanwezig is in 14 landen. In Brussel steunt Damiaanactie het project BELTA, waarmee dakloze tuberculosepatiënten tijdens hun moeilijke langdurige behandeling gehuisvest kunnen worden. Het is de missie van Damiaanactie om mensen te helpen die lijden aan lepra, tuberculose en andere besmettelijke ziekten zoals leishmaniasis. De organisatie doet dit door de toegang tot de gezondheidszorg te maximaliseren via opleiding van plaatselijk personeel, onderzoek en gerichte medische activiteiten. Ook werkt de organisatie aan bewustmaking en voorlichting, vergemakkelijkt ze de revalidatie van patiënten, bestrijdt ze het stigma dat aan deze ziekten kleeft en stelt ze alle daarvoor benodigde middelen ter beschikking. Wereldwijd werken er meer dan 1000 mensen voor Damiaanactie, waarvan 38 specifiek in België.

Contact

Vinciane Patigny
Volunteer Work Manager

Voor meer informatie over vrijwilligerswerk bij Damiaanactie, geef Vinciane een seintje. Ze beantwoordt met plezier je vragen.

Telefoon : +32(0)2 422 59 11