Nicaragua is het armste land van Centraal-Amerika. Een derde van de inwoners leeft er met minder dan 2 euro per dag. Gezondheidszorg is er gratis, maar door gebrek aan personeel en middelen is er een onevenwichtige verdeling van medische zorg. Vooral de afgelegen en rurale gebieden hebben weinig tot geen toegang tot kwalitatieve gezondheidsfaciliteiten.

Onze impact in 2023

Nicaragua

Sinds
1990

Projectverantwoordelijke
Dr Manuel Bravo

Budget
€ 476 781 voor dit programma

Behandelde ziektes

Patiënten die met de behandeling zijn begonnen

Tuberculose
224

Multiresistente tuberculose
4

Leishmaniasis
934

Personen die op sociaaleconomisch vlak werden begeleid

Tuberculose
154

Leishmaniasis
0

  • Ministerie van Volksgezondheid (MINSA)
  • Nationale tbc- en leishmaniasisprogramma’s
  • Het Wereldfonds, PROSALUD (lokale ngo)

Nieuwe warmtebehandeling in Nicaragua

Leishmaniasis is een parasitaire ziekte die wordt verspreid door de beet van een besmette vlieg. Er zijn verschillende vormen. In Nicaragua komen de cutane en viscerale vorm het meeste voor. De cutane vorm veroorzaakt zweren op de huid, de viscerale vorm tast de inwendige organen aan. De bestaande behandeling, door middel van intramusculaire injecties, is erg pijnlijk.

Het ministerie van Volksgezondheid in Nicaragua heeft daarom, samen met Damiaanactie, een nieuw behandelingstraject opgestart met leishmaniapatiënten in het ziekenhuis Niños Mártires del Cuá. Het gaat om thermotherapie, of warmtebehandeling.

Dr. Ramiro Guido, hoofd-epidemioloog van het lokale gezondheidszorgsysteem van Jinotega legt uit waarom dit baanbrekend werk is : “Bij thermotherapie wordt het oppervlak van de wonde lokaal verhit. Het gaat om een enkele ingreep over een periode van 7 dagen. Het voordeel van deze behandeling is dat we niet alleen tijd besparen, maar ook kosten. Bovendien is de behandeling niet pijnlijk, zoals dat bij de traditionele behandeling wel het geval is. Onze regering garandeert dat deze zorg gratis is voor de hele bevolking.”

De laatste verhalen uit Nicaragua