De Nationale Loterij steunt Damiaanactie

Elk jaar schiet de Nationale Loterij sommige goede doelen financieel te hulp. Dit keer is Damiaanactie een van de laureaten! Op basis van ons subsidiedossier werden we voor het eerst geselecteerd. Wat is het plan? Met dit financiële duwtje in de rug willen we onze organisatie voorbereiden op de digitale toekomst!

De Nationale Loterij verbindt haar maatschappelijke opdracht aan een brede waaier van initiatieven in diverse domeinen. Denk maar aan cultuur, sport, wetenschappelijk onderzoek, duurzame ontwikkeling, armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking, solidariteitsacties en nog veel meer. Op die manier ontvangen jaarlijks ettelijke organisaties financiële steun.

Met dit doel voor ogen heeft ook Damiaanactie een subsidieaanvraag ingediend bij de Nationale Loterij. Centraal in ons dossier stond de ambitie om via modernere digitale tools beter te kunnen inspelen op de huidige en toekomstige uitdagingen. Een eenduidige, efficiënte digitale strategie is broodnodig om onder anderen de nieuwe generatie van donateurs aan te spreken.

Dankzij de financiële impuls van de Nationale Loterij kunnen we ons ambitieus project vormgeven: een aantal van onze huidige tools optimaliseren en nieuwe digitale middelen aankopen. Een opsteker van formaat voor Damiaanactie!

 

Gepubliceerd op 14-11-2022