In Nigeria worden mensen met lepra nog steeds verbannen naar afgelegen gemeenschappen*. De levensomstandigheden zijn er vaak erbarmelijk en ongezond. Dankzij giften van donateurs renoveert Damiaanactie de verschillende wooneenheden.

Eén van zulke gemeenschappen is Ago Ireti in Nigeria, meer dan 350 kilometer verwijderd van de hoofdstad Abuja. Damiaanactie bouwde hier eerder al 6 nieuwe badkamers en toiletten, en 2 wooneenheden met 10 slaapkamers en keukens. Ook installeerden we een nieuwe waterpomp, zodat er toegang is tot schoon drinkwater.

Ondanks deze vooruitgang bleven de levensomstandigheden er erbarmelijk. Dankzij giften van donateurs kon Damiaanactie een tweede renoavtieronde opstarten. We pakten hierbij 11 slaapkamers onder handen. Deze hadden vaak geen ramen, en de daken waren niet waterdicht. Daardoor sliepen veel mensen, vaak met hun kinderen, in de kou en onbeschermd tegen de regen. Dit maakte hen extra kwetsbaar voor ziektes en infecties.

Damiaanactie zorgde voor:

  • nieuwe daken;
  • herstelling van muren en vloeren;
  • plaatsing van ramen;
  • elektriciteit in elke kamer; ventilators in elke kamer.

*Deze leefgemeenschappen, zoals in Ago Ireti, doen een beetje denken aan het Hawaïaanse eiland Molokaï. In tijden van pater Damiaan werden mensen met lepra daar naartoe verbannen. Ook vandaag nog worden leprapatiënten in verschillende delen van de wereld niet geaccepteerd, zoals in Nigeria of India. Ze leven gedwongen op afgelegen plaatsen, ver van de bewoonde wereld. Uiteraard wil Damiaanactie het liefst van al deze gemeenschappen zien verdwijnen, en mensen met lepra opnieuw zien integreren in de maatschappij. We stellen daarom alles in het werk om geen nieuwe mensen meer op te nemen in deze afgezonderde lepragemeenschappen. We proberen zoveel mogelijk de familie en de dorpsbewoners te informeren over lepra, en het stigma rond de ziekte te doen verdwijnen zodat mensen met lepra met hun familie in hun dorp kunnen blijven leven. Indien nodig steunen we de patiënten ook om een inkomens-genererende activiteit te ontwikkelen zodat ze een meerwaarde betekenen voor hun familie en dorpsgenoten. Maar waar mensen met lepra nog in gemeenschappen wonen, of waar er te veel stigma heerst, renoveren we de bestaande gemeenschappen zodat mensen met lepra toch een zo goed en gezond mogelijk leven kunnen leiden.

Gepubliceerd op 22 februari 2021

Onze laatste verhalen uit Nigeria