Nigeria is 30 keer groter dan België en telt 211 miljoen inwoners. Tegen 2050 zouden er meer dan 400 miljoen mensen wonen, waardoor het land de VS inhaalt en op de derde plaats van meest bevolkte landen ter wereld komt te staan. Men schat dat er jaarlijks 450.000 mensen tbc oplopen, maar slechts een derde wordt effectief opgespoord en behandeld.

Onze impact in 2023

Nigeria

Sinds
1991

Projectverantwoordelijke
Ivy Sule

Budget
€ 476 126 voor dit programma

Behandelde ziektes

Opgespoorde patiënten in de loop van het jaar

Lepra
44

Tuberculose
69 180

Multiresistente tuberculose
1 117

Personen die op sociaal-economisch vlak werden begeleid

Lepra
0

Tuberculose
412

  • Ministerie van Volksgezondheid,
  • Het Wereldfonds, WHO, Johnson & Johnson
  • Nationaal tbc- en lepraprogramma (NTBLCP)

Vorming van een nieuwe generatie Afrikaanse wetenschappers

Met 450.000 nieuwe gevallen op jaarbasis is Nigeria het Afrikaanse land dat het hardst getroffen wordt door tuberculose. Tegelijkertijd is Nigeria echter koploper wat betreft technologische vooruitgang en nationale planning. Hun motivatie en doorzettingsvermogen om tropische ziektes uit te roeien, is indrukwekkend.

Een mooi voorbeeld hiervan is het in 2021 geopende Damien Foundation Genomics & Mycobacteria Research and Training Centre, dat deel uitmaakt van de prestigieuze universiteit van Ibadan. Het project wordt gesteund door het nationale tuberculose programma in Nigeria en de Wereldgezondheidsorganisatie. Wetenschappers voeren er onderzoek naar tuberculose, lepra en buruli-ulcus, drie mycobacteriële infectieziektes die qua biologische eigenschappen sterk op elkaar lijken. Door middel van genomica (onderzoek van genen) probeert men er meer te weten te komen over het voorkomen van deze ziektes, hun eigenschappen, varianten, behandelmethodes, en vaccins.

Daarnaast is het een opleidingscentrum voor jonge wetenschappers die zich willen scholen in tropische ziektes. Ze leren er moderne technieken en kennis aan zodat ze gezondheidsproblemen kunnen helpen oplossen op lokaal, nationaal en mondiaal niveau. Professor Simeon Cadmus hoopt dat het centrum de komende jaren kan uitgroeien tot een internationale hub waar wetenschappers van over de hele wereld samenkomen in de strijd tegen ziektes.