Omwille van de fysieke misvormingen die lepra veroorzaakt, worden getroffen personen geschuwd en uitgesloten door de samenleving. In landen waar de ziekte endemisch voorkomt, worden mensen met lepra en hun gezin soms verbannen naar afgelegen gemeenschappen. Die ‘lepradorpen’ worden beschouwd als een plek voor bannelingen, die er hun hele leven lang moeten blijven wonen in penibele levensomstandigheden. Damiaanactie ijvert actief voor de afschaffing van dit soort praktijken en biedt steun aan de inwoners van dergelijke gemeenschappen. De teams van Damiaanactie voorzien medische hulp, maar komen ook tussen bij renovaties van wooneenheden, het vergoeden van schoolgelden, en het aanbieden van opleidingen of materiaal.

Emmanuel is een jonge twintiger uit Nigeria. Zijn vader kent hij niet en zijn moeder overleed toen Emmanuel nog een kind was. De jongeman woont al sinds zijn achtste in het lepradorp Oke Igbala. Zelf is hij niet besmet met lepra, maar hij verhuisde naar het dorp omwille van zijn grootmoeder. Zij heeft ernstige misvormingen overgehouden aan de ziekte, die haar belemmeren te werken. De grootmoeder bedelt op straat om te kunnen overleven.

Als tiener verdeelt Emmanuel zijn tijd tussen werken en naar school gaan. Door fysieke arbeid te verrichten op het land of bij mensen thuis, verdient hij wat geld voor zijn grootmoeder. Dankzij de steun van Damiaanactie kan Emmanuel ook naar een middelbare school buiten het dorp. Daar krijgt hij het vaak hard te verduren: de andere leerlingen lachen hem uit omdat hij in een lepragemeenschap woont.

Die spottende reacties laten Emmanuel koud. De jongeman straalt berusting en dapperheid uit. Hij is gewend aan het leven in Oke Igbala. Ondanks het gebrek aan enige luxe of comfort gaat iedereen er gemoedelijk met elkaar om. Hij heeft ook veel vrienden in het dorp. En hij is ervan overtuigd dat hij door hard te werken een betere toekomst voor zichzelf kan creëren.

Damiaanactie Nigeria ziet zijn noden, maar vooral ook zijn kracht, en besluit de jongen een hart onder de riem te steken. Uit gesprekken blijkt dat Emmanuel gepassioneerd is door het ontwerpen van borduurpatronen en hij wil zich maar al te graag verdiepen in dit ambacht. Om hem te helpen bij het realiseren van zijn droom, schenkt Damiaanactie Emmanuel een borduurmachine. Ooit zou hij graag een eigen winkel openen, maar dan wel in de buurt van het dorp, want zijn grootmoeder laat hij onder geen beding in de steek.

Wist je dat?

In 2022 organiseerden enkele collega’s van Damiaanactie ter gelegenheid van hun pensionering een grote inzamelactie ten voordele van het lepradorp Ago Ireti. We verzamelden toen meer dan € 30.000! Dankjewel aan alle supporters en donateurs!

Steun ons

Inwoners van lepradorpen hebben onze steun hard nodig. Doe nu een gift!