Tot op vandaag resten er veel onopgeloste mysteries rond lepra. Zo weten we bijvoorbeeld niet precies hoe de ziekte zich verspreidt en waarom de ene persoon vatbaarder is voor infectie dan een andere. Lepra is een venijnige ziekte in die zin dat de eerste symptomen – gevoelloze verkleuringen op de huid – makkelijk te negeren zijn. Het is pas in een later stadium, wanneer vervormingen en handicaps ontstaan, dat patiënten in blinde paniek raken. Dit was ook het geval voor Sudhir Kumar, een jongeman uit India wiens been verlamd raakte door lepra.

Bij Sudhir uitten de eerste symptomen van lepra zich in gevoelsverlies in handen en voeten. In het begin maakte de jongeman zich hier weinig zorgen over. Tot zijn fysieke toestand verslechterde en zijn rechterbeen uiteindelijk verlamd raakte.

In paniek ging Sudhir op zoek naar medische hulp en al gauw stelden de artsen lepra vast. Het privéziekenhuis stelde hem een dure en langdurige behandeling voor, die maar weinig effect had. Door zijn ziekte kwam het gezin van Sudhir in doffe ellende terecht. Niet alleen heeft hij een dochtertje op te voeden, daarnaast wordt Sudhir ook verondersteld om zijn ouders, mensen van een zekere leeftijd, te onderhouden.

Gelukkig kwam Sudhir in aanraking met de teams van Damiaanactie in India. Zij stelden hem een kortere, gratis behandeling voor. Ook leerden ze hem hoe hij zelf dagelijks zijn wonden kan verzorgen, om verdere complicaties te vermijden. Sudhir is ondertussen aan de beterhand en hoopt binnenkort een eigen zaakje te kunnen starten in het dorp en weer voor zijn gezin te zorgen.

Help ons om mensen zoals Sudhir te genezen. Met 50 euro kunnen we één patiënt volledig behandelen tegen lepra.

Gepubliceerd op 07 december 2022

Onze laatste verhalen uit India