Leishmaniasis is een parasitaire ziekte die wordt overgedragen door een kleine zandvlieg. In de grote meerderheid van de gevallen tast de ziekte de huid aan – we spreken dan van cutane leishmaniasis. Word je gestoken door een vlieg die de parasiet draagt, dan ontwikkel je chronische zweren en misvormingen op de plaats van de beet. Deze ziekte komt enkel voor in (sub)tropische gebieden.

In Bolivia merkt men de laatste jaren een stijgend aantal gevallen van cutane leishmaniasis. Landbouwers die de jungle intrekken, vormen er een makkelijke prooi voor de Leishmania-parasiet die zich schuilhoudt in het regenwoud. In de hoofdstad Cochabamba is er bovendien onvoldoende medisch personeel beschikbaar om de ziekte te herkennen en efficiënt te behandelen.

De meest gangbare behandeling bestaat eruit gedurende 20 à 30 dagen een vloeistof in de aderen of spieren te spuiten. Daardoor sterft de parasiet. Het genezingspercentage van deze behandeling, indien correct uitgevoerd, ligt tussen de 76,5% en 85%. Helaas zijn deze injecties enorm pijnlijk, waardoor een groot deel van de patiënten er niet in slaagt de behandeling af te werken.

Om hieraan tegemoet te komen, voerde Damiaanactie tussen 2019 en 2021 ter plaatse onderzoek naar de doeltreffendheid van een intralesionale behandeling, waarbij het geneesmiddel rechtstreeks in de wonde(s) wordt gespoten. De resultaten van deze studie bleken positief: 77% van de 152 behandelde patiënten genas met slechts milde pijn. Dit genezingspercentage is vergelijkbaar met dat van de gestandaardiseerde behandeling, maar deze nieuwe methode is korter (9 dagen), goedkoper én verloopt zonder ernstige bijwerkingen. Een grote stap voorwaarts voor de verzorgers en patiënten.

In 2022-2024 werkt Damiaanactie verder aan nieuwe strategieën om het genezingspercentage te verhogen. Zet mee je schouders onder de strijd tegen leishmaniasis, doe een gift!

Astrid genas van leishmaniasis, dankzij jullie hulp!

De 12-jarige Astrid trekt regelmatig met haar ouders de jungle in, op zoek naar de kruidachtige plant kardemom. Op een dag wordt ze gestoken door een insect. In de daaropvolgende weken en maanden merkt Astrid dat de beet groter wordt en steeds meer pijn doet. Het meisje raakt in paniek en probeert haar vreemde wonde te verbergen op school. Gelukkig nemen haar ouders contact op met Damiaanactie. De lokale teams behandelen Astrid met injecties. Ondertussen is het meisje volledig genezen en lacht de toekomst haar weer toe. Bedankt voor jullie steun!

Gepubliceerd op 08 februari 2023

Onze laatste verhalen uit Bolivia