Tuberculose is een infectieziekte die vooral de meest kwetsbaren treft. Mensen met een beperkt inkomen, die in karige omstandigheden leven en een lage immuniteit hebben, lopen een verhoogde kans om de ziekte op te lopen. Zij komen dan terecht in een vicieuze cirkel van armoede en ziekte. Jaarlijks raken wereldwijd 10 miljoen mensen besmet met tuberculose, van wie 28 procent in India. Dit is het verhaal van Nikki, een 13-jarig meisje uit New Delhi, dat voor de tweede maal getroffen wordt door tuberculose.

Sinds het overlijden van haar vader in 2021 leeft Nikki met haar mama, zus en broertje in armoede. Hun moeder voelt zich depressief door het verlies van haar man en heeft de grootste moeite om de eindjes aaneen te knopen. Soms gaat het gezin ‘s avonds met een lege maag naar bed.

Ondanks alles doet Nikki hard haar best op school. Later wil ze graag leerkracht in de lagere school worden. Maar er is iets mis met haar gezondheid. Nikki moest vaak hoesten, ’s nachts ligt ze te rillen van de koorts. Dag na dag voelt ze haar krachten afnemen. Gealarmeerd door het gewichtsverlies en de algemene toestand van haar dochter, neemt haar mama haar mee naar de dokter. In het ziekenhuis van Damiaanactie in New Delhi stelt de dokter tuberculose bij haar vast. Na een behandeling van enkele maanden lijkt Nikki genezen.

Maar halfweg 2022 keren de symptomen plots weer terug. Nikki is opnieuw uitgeput en vermagert zienderogen. Het gezin is radeloos. In het ziekenhuis van Damiaanactie vertelt de dokter dat Nikki hoogstwaarschijnlijk een terugval van tuberculose heeft door de penibele levensomstandigheden van het gezin. Doordat Nikki onvoldoende voedingstoffen binnenkrijgt, laait de ziekte weer op.

De teams van Damiaanactie besluiten om het gezin extra te ondersteunen met voedselhulp en startkapitaal voor een klein zaakje. Nikki volgt nu voor de tweede maal een behandeling met antibiotica en is ondertussen al 6kg bijgekomen. Damiaanactie zal hen binnenkort een handkar schenken, zodat de moeder geld kan verdienen door groenten te verkopen.

Nikki voelt zich langzamerhand wat beter en gaat weer naar school. Daar gedraagt ze zich als een normale tiener. “Mijn vriendinnen en ik houden van make-up. We maken veel plezier samen. Maar geen van hen weet dat ik tuberculose heb. Ik ben bang dat ze me anders zouden laten vallen.”

Elke tiener verdient het om in de beste omstandigheden op te groeien. Help mee!

Gepubliceerd op 06 maart 2023

Onze laatste verhalen uit India