Ook in België raken jaarlijks zo’n 850 mensen geraakt door tuberculose (tbc). Het gaat voornamelijk om mensen in kwetsbare omstandigheden, zoals dak- of thuislozen. Hun ziekte komt vaak boven op een stapel andere zorgen, en het enorme taboe rond tuberculose zorgt ervoor dat mensen zich afzonderen van de maatschappij. De 27-jarige Moussa* vertelt hoe tuberculose hem fysiek en mentaal kraakte, maar ook hoe hij met de juiste begeleiding dit dieptepunt wist te overwinnen. 

In 2018 verlaat Moussa* zijn thuisland Guinée en zet koers naar België. Hij start een opleiding aan de universiteit en maakt vrienden op de universiteitscampus. In het weekend amuseert Moussa zich op voetbalveld, hij luistert muziek, of zit met z’n neus tussen de boeken. 

Moussa is gelukkig tijdens zijn eerste jaren in Brussel, maar helaas dreigen er donkere wolken wanneer hij zijn studiebeurs verliest. Teruggaan naar zijn thuisland is geen optie. De jongeman dient een officiële verblijfsaanvraag in. In afwachting van het antwoord, verblijft Moussa op de studio van een vriend. Familie in België heeft hij niet.

Hoesten en koorts 

Eind 2022 wordt Moussa plotseling geteisterd door hoge koorts. Hij hoest bloed op en kan amper nog iets eten. Doodmoe en verzwakt, beseft hij dat er iets ernstig mis is. Op aanraden van zijn moeder begeeft Moussa zich naar het ziekenhuis. Daar wordt hij onmiddellijk in een aparte kamer ondergebracht. Enkele tests bevestigen het vermoeden van de dokters: Moussa heeft tuberculose. De jongeman moet in het ziekenhuis blijven en er wordt onmiddellijk een behandeling met antibiotica opgestart. 

Wanneer Moussa na twee weken uit het ziekenhuis ontslagen wordt, weet hij niet waarheen. Hij wordt ondergebracht in een piepkleine kamer voor noodopvang, die hij deelt met zes andere mannen. Geen van hen spreekt zijn taal. Moussa is doodziek maar durft niets te zeggen over zijn ziekte. Nooit eerder voelde hij zich zo eenzaam en verloren. 

Onderdak bij Vrienden van het Huizeke

Gelukkig komt Moussa in contact met BELTA en Vrienden van het Huizeke. Deze partners van Damiaanactie staan in voor de medische en psychosociale begeleiding van mensen met tuberculose in België. Moussa krijgt dankzij Damiaanactie onderdak in het centrum van Brussel gedurende zijn behandeling. Hij ontvangt ook een weekbudget en begeleiding met alle administratieve en praktische aangelegenheden. Maar het meeste van al apprecieert Moussa de mentale steun. “De verplegers en begeleiders maken echt tijd voor mij. Ze steunen me niet alleen met mijn behandeling, maar ook met dagdagelijkse zaken. Voor het eerst sinds lange tijd, voel ik me niet meer alleen.”

Mensen in hun kracht stellen

Waarin schuilt het geheim van een sociale vzw zoals Vrienden van het Huizeke? Andy, hulpverlener bij Vrienden van het Huizeke, vertelt: “We proberen mensen in hun kracht te stellen, zonder hen al te veel te betuttelen. We vinden het belangrijk dat mensen intrinsiek gemotiveerd zijn om iets te maken van hun leven. Met de juiste begeleiding willen we mensen zelfstandig maken, zonder hen alles uit handen te nemen.”  

* Gezien het stigma waar mensen met tuberculose vaak mee te maken krijgen, verkoos de jongeman in kwestie een schuilnaam te gebruiken. 

Gepubliceerd op 16 april 2024