Elk jaar worden er in België bijna 1000 nieuwe gevallen van tuberculose gediagnosticeerd. 35% daarvan komt uit de hoofdstad. Gezien de heropleving van tbc in ons land, ondersteunt Damiaanactie het Brusselse tuberculoseproject van BELTA.

BELTA wil het tuberculoseprobleem in België beheersen door de financiële barrières die de toegang tot adequate tbc-preventie, diagnose en behandeling belemmeren, weg te nemen. Dit zou op zijn beurt moeten leiden tot een verlaging van het aantal tuberculosegevallen in België, een vermindering van de transmissie van de ziekte en het voorkomen van multiresistente tbc.

Dankzij onze steun aan dit project kan BELTA opvang en psychosociale begeleiding bieden aan dakloze/thuisloze tuberculosepatiënten. Huisvesting is cruciaal in hun genezingsproces, want wie een dak boven zijn hoofd heeft, kan na een ziekenhuisverblijf verder herstellen in alle rust. Onze partner Vrienden van het Huizeke is één van die opvanginitiatieven.

BELTA (Belgian Lung and Tuberculosis Association) is de koepelorganisatie van de VRGT (Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding) en FARES (Fonds des Affections Respiratoires). Zij staan in voor de opsporing van tuberculose en de medische begeleiding van tuberculosepatiënten in Brussel.

Onze impact in 2021

België

Sinds
2015

Projectverantwoordelijke
Luc Comhaire

Budget
€ 232.375 voor dit programma

Behandelde ziektes

Opgespoorde patiënten in de loop van het jaar

Tuberculose
48

Multiresistente tuberculose
0

Personen die op sociaaleconomisch vlak werden begeleid

Tuberculose
65

  • BELTA & Vrienden van het Huizeke
  • Brusselse tuberculose project

Het verhaal van Rayan

“Ik woonde al een aantal jaren op straat toen ik plots ziek werd. Ik kreeg hoge koorts en hoestbuien. Maar ik had geen geld om naar de dokter te gaan. De angst sloeg me om het hart. Ik sliep te weinig en dacht de hele dag door maar aan 1 ding: waar vind ik morgen een slaapplaats? Mentaal ging het slecht met me. En ik voelde de dood steeds dichterbij komen.”

Rayan*, dakloze tuberculosepatiënt

Rayan werd zwakker en zwakker. Op een paar maanden tijd viel hij bijna 20 kilo af. Gelukkig vond een medisch team van BELTA hem, de Belgische tuberculose-associatie. Rayan werd in het ziekenhuis opgenomen en startte gratis een tbc-behandeling op.

Strikte behandeling

Maar genezen van tuberculose doe je enkel als je je behandeling nauwkeurig opvolgt. Rayan moest iedere dag naar het ziekenhuis gaan voor zijn medicijnen. Bovendien moest hij voldoende eten en rusten. Iets wat voor dakloze en kansarme mensen niet altijd even evident is.

Damiaanactie en BELTA

Om ervoor te zorgen dat Rayan en andere dakloze mensen met tbc in België goed worden opgevolgd en hun behandeling volhouden, sloeg Damiaanactie de handen in elkaar met BELTA. Op hun verzoek geeft Damiaanactie dakloze mensen met tbc in Brussel onderdak tijdens de duur van hun behandeling. Maar we betalen ook het transport van en naar de gezondheidscentra terug, en we delen sociale cheques uit waarmee tbc-patiënten in bepaalde Brusselse winkels eten en kleding kunnen kopen.

* Het gaat hier om een schuilnaam.