Democratische Republiek Congo

Democratische Republiek Congo

Omschrijving

Damiaanactie is sinds 1964 aanwezig in de Democratische Republiek Congo en strijdt er samen met de overheid tegen lepra en tuberculose. Gezien de omvang van het land is Damiaanactie er op verschillende niveaus aanwezig. Het kernteam is gevestigd in de hoofdstad Kinshasa, waar Damiaanactie in 2015 ook een ziekenhuis voor patiënten met tuberculose opende (CEDA).

  • Project Tuberculose en lepra
  • Start project 1964

Laatste cijfers (2020)

  • 2 129 opgespoorde leprapatiënten
  • 837  leprapatiënten kregen hulp of zorg
  • 105 646 opgespoorde tbc-patiënten
  • 542  patiënten met multiresistente tbc hebben hun behandeling gestart
  • 145  tbc-patiënten kregen hulp of zorg

Werking van Damiaanactie ter plaatse

Naast Kinshasa zijn de lokale teams van Damiaanactie nog in 10 provincies in de Democratische Republiek Congo actief ter ondersteuning van regionale gezondheidscentra. Voor mensen die afgelegen wonen en geen toegang hebben tot enige gezondheidszorg, ondernemen de teams regelmatig gerichte opsporingsacties.

Zonder behandeling sterft 1 op de 2 tuberculosepatiënten binnen de 5 jaar. Dit onderlijnt het belang van vroegtijdige opsporing. Voor lepra betekent een vroege diagnose het verschil tussen een gezond levenspad en leven met een handicap.

Het belang van financiële en praktische steun of “care after cure”

Ter plaatse steunen we mensen die getroffen werden door lepra of tuberculose ook met het heropnemen van hun leven. Zo helpen we mensen met een handicap om een aangepaste job te vinden, of geven we hun financiële steun voor het (her)bouwen van een woonplaats of voor het opstarten van een kleine onderneming.

Elke dag gaan we tot het uiterste om tuberculosepatiënten die zich aanmelden in het Centre d’Excellence Damien zo goed mogelijk te verzorgen en hen te helpen genezen.
Osee, diensthoofd verpleging CEDA

Het gezondheidscentrum van Damiaanactie te Kinshasa

Aangezien de bestaande gezondheidsinfrastructuur in DRC ontoereikend bleek, opende Damiaanactie in 2015 het gezondheidscentrum CEDA (le Centre d’Excellence Damien). Daar worden mensen die lijden aan multi- of ultraresistente tuberculose en bijgevolg intensieve zorgen nodig hebben, kosteloos behandeld. Het centrum staat nauw in contact met de andere gezondheidsinstellingen in het land en engageert zich in onderzoek naar tuberculose.

Bekijk de video