Democratische Republiek Congo

Democratische Republiek Congo

Omschrijving

DR Congo wordt geplaagd door veel uitdagingen (gewapende conflicten, ebola-epidemieën, ...) die de gezondheidszorg in het land er niet op vergemakkelijken. DRC telt 260.000 nieuwe tbc-patiënten per jaar. En kent het op één na hoogste aantal leprabesmettingen in Afrika.

  • Project Tuberculose en lepra
  • Start project 1964

Laatste cijfers (2020)

  • 2 129 opgespoorde leprapatiënten
  • 837  leprapatiënten kregen hulp of zorg
  • 105 646 opgespoorde tbc-patiënten
  • 542  patiënten met multiresistente tbc hebben hun behandeling gestart
  • 145  tbc-patiënten kregen hulp of zorg

Ebola in Congo: hoe staan onze teams er voor?

Uit angst voor de gewelddreigingen, maar ook uit angst besmet te raken met ebola bezoeken ook lepra- en tbc-patiënten de gezondheidscentra niet meer. Damiaanactie leidde daarom 150 gezondheidswerkers op die de medicijnen tot bij de patiënten zelf brengen zolang de epidemie voortduurt. Zij zetten ook in op het sensibiliseren van de bevolking of bijvoorbeeld het transport van sputumstalen.

Ondertussen startte meer dan 75% van alle uit het oog verloren tbc-patiënten de behandeling opnieuw op. Hoewel Damiaanactie niet aan ebolabestrijding doet, stelden we 2 noodplannen op rond de epidemie. We willen voorkomen dat de gezondheidszorg voor tbc en lepra in het gedrang komt door:

• behoud van alle medische faciliteiten voor de zorg van tuberculose
• voorzien van nodig desinfectiemateriaal voor patiënten en verzorgend personeel
• versterking van de infectiecontrole om de overdracht van Ebola te voorkomen
• informeren van medewerkers rond het op te volgen advies m.b.t. ebola
• verhoogd toezicht op de tbc-activiteiten
• versterken van de participatie met de lokale gemeenschappen

We moeten onze strijd tegen tbc en lepra integreren in een rampenplan bij noodsituaties, zo zijn we beter voorbereid op onvoorziene situaties zoals de ebola-epidemie.

Werken in Kinshasa

Laurence Marion verliet 14 jaar geleden haar thuisland, Frankrijk, om als financieel manager voor Damiaanactie in Kinshasa te werken.
“Door de onstabiele politieke situatie ligt het openbare leven geregeld stil. Daardoor kunnen ook onze mensen soms niet komen werken. Dat is niet altijd evident, maar we doen ons best om ons werk zo goed mogelijk voort te zetten.”

Economische crisis
“DRC bevindt zich al een tijdje in een economische crisis. De inflatie steeg met meer dan 50%! Mensen worden steeds armer. Dat betekent ook dat ze in minder hygiënische omstandigheden leven en minder goed eten. Ze zijn zo vatbaarder voor ziektes als lepra en tbc.”

Betere detectie van patiënten
“Gelukkig is er ook goed nieuws. Door een betere actieve opsporing behandelen en genezen we steeds meer tbc-patiënten. Bovendien openden we in Kinshasa een nieuw ziekenhuis, het Centre d’Excellence Damien (CEDA). Het eerste centrum in DRC waar we ultraresistente tbc behandelen. Daar mogen we trots op zijn. Damiaanactie is bovendien erg gekend en geliefd bij het Congolese publiek.”

Liefde voor de job
“Ook al is het niet altijd even makkelijk om te werken in DR Congo, ik doe mijn job graag. Ik haal veel voldoening uit het feit dat ik mijn steentje bijdraag om lepra en tbc de wereld uit te werken.”