Categorie: Nigeria

Emmanuel getuigt over opgroeien in een lepradorp

Omwille van de fysieke misvormingen die lepra veroorzaakt, worden getroffen personen geschuwd en uitgesloten door de samenleving. In landen waar de ziekte endemisch voorkomt, worden mensen met lepra en hun gezin soms verbannen naar afgelegen gemeenschappen. Die ‘lepradorpen’ worden beschouwd als een plek voor bannelingen, die er hun hele leven lang moeten blijven wonen in [...]
Lees het artikel

Kazeems hand vervormde tot een klauw

Lepra is een infectieziekte die de huid en het perifere zenuwstelstel aantast. In een eerste fase veroorzaakt lepra gevoelsverlies. Indien de ziekte niet tijdig wordt behandeld, ontwikkelen patiënten onomkeerbare handicaps. Mensen getroffen door lepra worden vaak bespot en uitgesloten omwille van hun letsels. Vaak verhinderen ze de patiënt ook om zijn of haar dagelijkse activiteiten [...]
Lees het artikel

Een leven na lepra

Vorig jaar vertelden we je de verhalen van Abidemi en Adela. Behalve hun jeugdige leeftijd hebben de meisjes nog iets gemeenschappelijk: beiden werden ze getroffen door lepra. Deze infectieziekte start meestal onschuldig met enkele gevoelloze vlekjes op de huid, maar kan ernstige vormen aannemen indien niet behandeld. Alles staat of valt dus met een tijdige [...]
Lees het artikel

Vorming van een nieuwe generatie Afrikaanse wetenschappers (Nigeria)

Nigeria is het Afrikaanse land dat het zwaarst door tuberculosis wordt getroffen. Nigeria is met 450.000 nieuwe gevallen op jaarbasis het Afrikaanse land dat het hardst getroffen wordt door tuberculose (cijfer WHO 2020). Tegelijkertijd is Nigeria echter koploper wat betreft technologische vooruitgang en nationale planning. Hun motivatie en doorzettingsvermogen om tropische ziektes uit te roeien, [...]
Lees het artikel

Damiaanactie renoveert leefgemeenschap voor mensen met lepra

In Nigeria worden mensen met lepra nog steeds verbannen naar afgelegen gemeenschappen*. De levensomstandigheden zijn er vaak erbarmelijk en ongezond. Dankzij giften van donateurs renoveert Damiaanactie de verschillende wooneenheden. Eén van zulke gemeenschappen is Ago Ireti in Nigeria, meer dan 350 kilometer verwijderd van de hoofdstad Abuja. Damiaanactie bouwde hier eerder al 6 nieuwe badkamers [...]
Lees het artikel